Om cookies

Den 1 juli 2011 förändrades lagen om elektronisk kommunikation (2003:389). Det innebär att du som besöker en webbplats aktivt kan behöva samtycka till att webbplatsen använder så kallade cookies, kakor. Vissa cookies är nödvändiga för att ledarnasakassa.se ska fungera och de har redan sparats temporärt på din dator och försvinner när du stänger din webbläsare. På denna webbplats används även cookies för att du som besökare ska få en bättre användarupplevelse. Du behöver därför tillåta lagring av cookies på din dator för att kunna använda webbplatsen på det sätt vi avsett.


Om oss - Känn dig trygg med Ledarnas arbetslöshetskassa!

Om oss

Arbetslöshetskassan ger dig ett ekonomiskt grundskydd, personligt stöd och snabb hantering vid arbetslöshet. Arbetslöshetskassorna är specialiserade på olika bransch- eller yrkesområden.
I Ledarnas arbetslöshetskassa kan du bli medlem om du har en ledande funktion i näringsliv eller offentlig förvaltning, som anställd eller om du arbetar i ett eget företag.

Arbetslöshetskassan…
… är en egen juridisk person.
… bedriver myndighetsutövning.
… är fristående från respektive fackförbund.

Vi är 18 personer som arbetar på Ledarnas arbetslöshetskassa, handläggare, ekonomiassistent, jurist och kassaföreståndare. Alla vi finns på vårt kontor på Kungsgatan 60 i Stockholm där a-kassan har all sin verksamhet.

Ledarnas arbetslöshetskassa har i dagsläget cirka 84 000 medlemmar.

Vad gör arbetslöshetskassan?

Arbetslöshetskassornas uppgift är att administrera arbetslöshetsförsäkringen och betala ut arbetslöshetsersättning.
Arbetslöshetsförsäkringen finansieras genom avgifter från arbetslöshetskassorna och arbetsgivaravgifter. Den medlemsavgift som medlemmarna betalar till arbetslöshetskassan täcker kassornas administrationskostnader och de avgifter arbetslöshetskassorna betalar till staten. Arbetslöshetskassorna får statsbidrag som helt täcker kassornas utbetalning av arbetslöshetsersättning.

Myndighetsutövning och medlemsservice
Arbetslöshetsassans arbetsuppgifter består av både myndighetsutövning och medlemsservice. Utredning och beslut i försäkringsärenden är myndighetsutövning medan bland annat information och rådgivning tillhör servicedelen.

Rätt till ersättning
Rätten till ersättning grundas på lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, ALF, och tillhörande förordningar och föreskrifter. En samanställning av lag-,  förordnings- och föreskrifts-texter, förarbeten och rättspraxis återfinns i de regelsamlingar som Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, ger ut och publicerar på www.iaf.se.

Läs mer: Lagen om arbetslöshetsförsäkring

Hjälpte den här sidan dig?

Sidan hjälpte mig inte