Söka arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz

Har du varit arbetslös på heltid i minst fyra veckor kan du ansöka om att få ta med din svenska arbetslöshetsersättning utomlands under tre månader för att söka arbete i något av dessa länder.

För att det ska vara möjligt måste du

 • meddela Arbetsförmedlingen.
 • i god tid ansöka om och beviljas ett Intyg U2 från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF).
 • registrera dig på arbetsförmedlingen i det land du söker arbete och överlämna Intyg U2 till dem.

Om du inte hittar något arbete måste du vara tillbaka i Sverige innan ditt beviljade Intyg U2 går ut för att kunna fortsätta få arbetslöshetsersättning.

Läs mer på IAFs hemsida.

Arbete i annat EU/ESS-land eller Schweiz

Får du arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz är huvudregeln att du omfattas av lagstiftningen och arbetslöshetsskyddet i det land du arbetar i.

I vissa fall behöver du dock kontakta Försäkringskassan, som avgör vilket lands försäkring du ska tillhöra. Det kan till exempel vara om du

 • arbetar i två eller flera EU/EES-länder, men är bosatt i Sverige
 • deltidsarbetar i annat EU/EES-land
 • är utsänd av svensk arbetsgivare för arbete i annat land
 • är offentligt anställd på uppdrag
 • arbetar på fartyg eller oljerigg 

Läs mer hos Försäkringskassan.

I de flesta EU/EES-länder blir man automatiskt arbetslöshetsförsäkrad från den dagen man börjar arbeta. Du måste själv ta reda på vad som gäller i det land du ska arbeta i.

Länder där du aktivt måste ansöka om medlemskap för att omfattas av deras försäkring är

 • Danmark
 • Sverige
 • Finland

Det är viktigt att det inte blir något uppehåll i din arbetslöshetsförsäkring när du byter arbetsland. Därför ska du först kontrollera att du tillhör försäkringen i det land du ska arbeta i innan du avslutar ditt medlemskap hos oss. Du avslutar det enkelt via Mitt medlemskap.

Arbetet i annat EU/EES-land eller Schweiz upphör

Vid återkomst till Sverige ska din inträdesansökan skickas till den a-kassa vars verksamhetsområde närmast motsvarar den sysselsättning du hade i det land du lämnar.

Om ditt arbete som chef/ledare kommer att upphöra bör du tänka på följande när du ansöker om medlemskap hos oss.

 • Oavsett om du är bosatt i Sverige eller planerar att återvända hit, är det viktigt att du omgående kontaktar oss för vägledning.
 • Skriv in dig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen i Sverige din första arbetslösa dag. Att vara anmäld som arbetssökande är en förutsättning för att kunna beviljas arbetslöshetsersättning.
 • Ansök om medlemskap hos oss snarast för att undvika uppehåll i din arbetslöshetsförsäkring. Det gör du enkelt via Mitt medlemskap. I de flesta EU/EES-länder och Schweiz slutar du att omfattas av arbetslöshetsförsäkringen samma dag som anställningen upphör.
 • Vi kan bevilja dig medlemskap tidigast från och med den första i den månad som vi tar emot din ansökan om medlemskap.

Arbetskrav för inträde efter utlandsvistelse

För att ha rätt till inträde i svensk a-kassa ska du ha arbete eller senast ha arbetat i Sverige.

Undantag från arbetskrav finns inom EU/EES om du

 • har varit gränsarbetare, det vill säga varit bosatt i ett annat land än det du arbetat i och återvänder till det land du bor i minst en gång per vecka.

 • har varit oäkta gränsarbetare, det vill säga återvänder mer sällan än en gång per vecka, men ändå anses vara bosatt i det andra landet.

 • återkommer till den svenska försäkringen inom fem år efter arbete och försäkrad tid i ett annat nordiskt land.

Hjälpte den här sidan dig?