Arbete utanför EU/EES-länderna och Schweiz

Arbete som utförts utanför EU/EES-länderna och Schweiz kan som regel inte ligga till grund för arbetslöshetsersättning i Sverige. Det finns några undantag då man ska fortsätta att vara medlem i a-kassan i Sverige. Om man

  • arbetar för arbetsgivare med säte i Sverige och lön utbetalas från Sverige.
  • tjänstgör vid svenska försvarsmaktens utlandsstyrka.
  • arbetar med biståndsarbete som Sida eller någon annan svensk statlig myndighet bekostar lönen.
  • är medföljande till partner med svensk arbetsgivare och lön betalas från Sverige.

Kontakta oss för mer information.

Hjälpte den här sidan dig?