Sjukdom 

All sjukdom under pågående ersättningsperiod, bortsett från om du har sjukersättning, ska tidrapporteras. Det gäller även om du blir sjuk under helgen.

Om du vet att du kommer att vara sjuk under en längre period behöver du även meddela Arbetsförmedlingen det. Tänk på att åter meddela Arbetsförmedlingen när du är frisk och kan ta arbete igen. 

Du kan läsa mer om reglerna här.

Att göra vid sjukdom 

Deklarera sjuk på tidrapport/kassakort

Ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan

Meddela Arbetsförmedlingen (om du är sjuk en längre period)

Hur du fyller i tidrapport/kassakort vid sjukdom läs här.

Hjälpte den här sidan dig?