Om ersättningsperioden

En ersättningsperiod är 300 dagar. Varje ersättningsperiod inleds med två karensdagar. Du kan som mest få fem ersättningsdagar utbetalade per vecka.

Antal dagar i en ersättningsperiod

En ersättningsperiod består av 300 dagar. Dagar du får ersättning för räknas av från perioden.

Dagar du inte får ersättning för dras inte av från perioden, till exempel om du arbetar, är sjuk eller föräldraledig eller fyller i att du inte kan söka arbete.

Om man har barn under 18 år får man 150 extra ersättningsdagar när de 300 dagarna är slut. Perioden förlängs automatiskt när 300 dagar har betalats ut, du behöver således inte skicka in något till oss för att få de extra dagarna.

Karensdagar

Alla ersättningsperioder inleds med två karensdagar som inte dras från ersättningsperioden. Karensdagarna ska tidrapporteras, även om man inte får ersättning för dem.

När dagarna tar slut

När det är 50 dagar kvar av perioden prövar vi om du uppfyller ett nytt arbetsvillkor. Om du inte gör det eller har barn under 18 år bör du kontakta Arbetsförmedlingen som utreder om du ska delta i Jobb- och utvecklingsgarantin och få ersättning från Försäkringskassan isället. Det är viktigt att man fortsätter vara medlem i a-kassan, annars sänks ersättningsnivån.

Ny period eller samma som tidigare

Har du ett avbrott i din arbetslöshet som är kortare än tolv månader fortsätter du på samma ersättningsperiod som du tidigare påbörjat.

Är avbrottet från ersättningen längre än tolv månader beror det på anledningen till avbrottet om du fortsätter på samma period eller om du måste uppfylla villkoren på nytt för att ha rätt till ersättning. För att få fortsätta på samma period måste avbrottet bestå av överhoppningsbar tid, till exempel sjukdom eller föräldraledighet.

Om du arbetar deltid

Om du arbetar deltid och kombinerar arbetslöshetsersättning med arbete har du rätt till ersättning för den tid du är arbetslös per vecka. Du kan kombinera arbete och arbetslöshetsersättning under max 60 veckor inom en ersättningsperiod.

Även semester räknas som arbetad tid.

 

Hjälpte den här sidan dig?