Uppgifter till Skatteverket

Från 1 januari 2019 är arbetsgivare och andra utbetalare skyldiga att redovisa uppgifter till Skatteverket månadsvis och för varje enskild anställd för sig, en så kallad arbetsgivardeklaration på individnivå.

Tidigare gjordes redovisningen en gång per år i form av en kontrolluppgift.

En fördel för Skatteverket är att det blir lättare att följa upp vilka anställda ett företag har och hur stora löneutbetalningar och skatteavdrag som gjorts.

Vad innebär förändringen för dig

För dig som anställd kommer du att på ett enklare sätt kunna se vilka uppgifter som din arbetsgivare lämnat till Skatteverket varje månad. Du kan logga in på Skatteverkets hemsida för att se dessa uppgifter.

Hur påverkas a-kassereglerna

Med tidigare system med kontrolluppgift gick det att betala tillbaka nettobeloppet om den felaktiga utbetalningen skett under innevarande år. Med de nya reglerna kommer det inte att vara möjligt då en justering av skatteinbetalningar till Skatteverket kommer att göras en gång per månad istället för en gång per år.

I ett längre perspektiv kommer a-kassorna att kunna få uppgifter om inkomst per månad direkt från Skatteverket. En förhoppning är uppgifterna i arbetsgivarintygen kommer att kunna förenklas.

Läs mer på Skatteverkets hemsida

Hjälpte den här sidan dig?