Tillfälliga regler

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om arbetslöshetsförsäkringen med anledning av covidpandemin och det besvärliga omvärldsläget. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Uppdaterat den 27 december 2022

De tillfälligt höjda ersättningsnivåerna kommer att kvarstå även under år 2023. Det beslutade regeringen den 22 december.

Sedan tidigare, den 20 december, har riksdagen beslutat att de tillfälliga regler inom arbetslöshetsförsäkringen som tillkom under pandemin kommer att gälla även under år 2023. Det innebär att karenskravet även fortsättningsvis kommer att vara två dagar, att arbetsvillkoret lämnas orört och att undantagsreglerna för företagare behålls fram till och med den 31 december 2023. 

Vanliga frågor

Några av reglerna har upphört att gälla. Läs mer här om dessa regler.

Särskilda tillfälliga regler för företagare finns också. Läs mer här.

Tillfälliga regler avseende medlemskap, permittering och korttidsarbete. Läs med här.

 

Karenskravet

Gäller fram till och med den 31 december 2023 (uppdaterat 21 december 2022)

Från och med den 3 januari 2022 ändras antalet karensdagar från sex till två dagar då du påbörjar en ny ersättningsperiod. 

Kravet på arbetad tid lättas upp och bibehålls

Gäller fram till och med 31 december 2023 (uppdaterat 21 december 2022)

I normala fall måste du arbeta ungefär halvtid i ett halvår för att ha rätt till ersättning från oss. Nu räcker det om du har arbetat

  • minst 60 timmar per kalendermånad under sex av de senaste tolv månaderna
  • eller minst 40 timmar per kalendermånad och 420 timmar totalt under en sammanhängande period av sex månader.

Höjt ersättningstak

Regeringen beslutade den 22 december 22 att de högre nivåerna ska behållas även under år 2023.

Gäller fram till och med 31 december 2023 (uppdaterat 27 december 2022)

Läs mer på regeringens hemsida.

Från den 13 april 2020, vecka 16, fram till och med den 31 december 2023 kan du som har jobbat heltid få upp till

  • 1 200 kronor per dag (motsvarar 26 400 kronor per månad) om du uppfyller villkoren för inkomstbaserad ersättning
  • 510 kronor per dag (motsvarar 11 220 kronor per månad) om du uppfyller villkoren för grundersättning.

Ersättningens storlek beror bland annat på hur mycket du har jobbat, vad du har tjänat och hur länge du har varit medlem i a-kassan. Den högre ersättningsnivån för inkomstbaserad ersättning gäller under de 100 första ersättningsdagarna från och med tidrapporter som avser vecka 16 och framåt. Från och med dag 101 är ersättningsnivån 760 kronor per dag. För utbetalningar som avser tid efter den 29 juni, vecka 27, är ersättningsnivån från och med dag 101, 1 000 kr. 

Om du redan påbörjat en a-kasseperiod före den 13 april

Den tidigare högstanivån i arbetslöshetsförsäkringen var 910 kronor. Du kan få ett högre belopp om från och med den 13 april om

  1. din genomsnittliga inkomst som ligger till grund för din a-kassa är högre än 25 025 kr/månad (vilket ger 910 kr/dag)
  2. du har fått färre än 100 a-kassedagar utbetalade innan vecka 16

Lättare för företagare att få ersättning

Gäller fram till och med den 31 december 2023 (uppdaterat 21 december 2022)

Du som driver ett eget företag kan ha verksamheten vilande under perioden 2020 till 2022 utan att det påverkar din rätt till ersättning från a-kassan i framtiden. I normala fall måste du ha arbetat i företaget under minst fem år innan du kan få ersättning från a-kassan om ditt företag är vilande på nytt. Däremot kan du alltid söka ersättning från oss om du lägger ner verksamheten helt. Läs mer om reglerna för uppehåll här.

Reglerna är tillfälliga

De här villkoren och ersättningsnivåerna gäller under en begränsad tid. Alla ärenden som vi handlägger efter att de slutat gälla omfattas av de vanliga reglerna. Logga in på Mina sidor för att ta reda på vad som gäller för dig.

Läs mer om förslaget

Att lätta upp villkoren i a-kassan är en av flera tillfälliga åtgärder som regeringen sätter in för att dämpa coronakrisens negativa effekter på den svenska ekonomin.

Hjälpte den här sidan dig?