Tillfälliga regler

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om arbetslöshetsförsäkringen med anledning av covidpandemin och det besvärliga omvärldsläget. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Uppdaterat den 22 juni 2023

Den 7 juni 2023 beslutade riksdagen att de tillfälliga reglerna inom arbetslöshetsförsäkringen avseende arbetsvillkor och karens kommer att gälla tills vidare. Det innebär att karenskravet även fortsättningsvis kommer att vara två dagar, att arbetsvillkoret lämnas oförändrat. Undantagsreglerna för företagare behålls fram till och med den 31 december 2023. För företagare kommer dock nya regler att gälla från och med den 1 januari 2024.

Vanliga frågor

Några av reglerna har upphört att gälla. Läs mer här om dessa regler.

Särskilda tillfälliga regler för företagare finns också. Läs mer här.

Tillfälliga regler avseende medlemskap, permittering och korttidsarbete. Läs med här.

 

Karenskravet

Gäller tillsvidare (uppdaterat 22 juni 2023).

Från och med den 3 januari 2022 ändras antalet karensdagar från sex till två dagar då du påbörjar en ny ersättningsperiod. 

Kravet på arbetad tid lättas upp och bibehålls

Gäller tillsvidare (uppdaterat 22 juni 2023).

I normala fall måste du arbeta ungefär halvtid i ett halvår för att ha rätt till ersättning från akassa. Nu räcker det om du har arbetat

  • minst 60 timmar per kalendermånad under sex av de senaste tolv månaderna
  • eller minst 40 timmar per kalendermånad och 420 timmar totalt under en sammanhängande period av sex månader

Höjt ersättningstak

Regeringen beslutade den 22 december 2022 att de högre nivåerna ska behållas även under år 2023.

Gäller fram till och med 31 december 2023. Inget nytt besked om att de förhöjda nivåerna kommer att gälla efter 31 december 2023 (uppdaterat 22 juni 2023).

Från den 13 april 2020 fram till och med den 31 december 2023 kan du som har arbetat heltid få upp till

  • 1 200 kr per dag (motsvarar 26 400 kr per månad) om du uppfyller villkoren för inkomstbaserad ersättning
  • 510 kr per dag (motsvarar 11 220 kr per månad) om du uppfyller villkoren för grundersättning

Ersättningens storlek beror bland annat på hur mycket du har arbetat, vad du har tjänat och hur länge du har varit medlem i akassan.

Den högre ersättningsnivån för inkomstbaserad ersättning gäller under de 100 första ersättningsdagarna från och med tidrapporter som avser vecka 16 och framåt. Från och med dag 101 är ersättningsnivån 760 kr per dag. För utbetalningar som avser tid efter den 29 juni, vecka 27, är ersättningsnivån från och med dag 101, 1 000 kr. 

Om du redan påbörjat en ersättningsperiod före den 13 april

Den tidigare högstanivån i arbetslöshetsförsäkringen var 910 kronor. Du kan få ett högre belopp från och med den 13 april om

  1. din genomsnittliga inkomst som ligger till grund för din ersättning är högre än 25 025 kr per månad, vilket ger 910 kr per dag
  2. du har fått färre än 100 ersättningsdagar utbetalade innan vecka 16

Lättare för företagare att få ersättning

Gäller fram till och med den 31 december 2023. Nya regler från och med den 1 januari 2024 (uppdaterat 22 juni 2023).

Du som driver eget företag kan ha verksamheten vilande under perioden 2020 till 2023 utan att det påverkar din rätt till ersättning från akassan i framtiden.

I normala fall måste du ha arbetat i företaget under minst fem år innan du kan få ersättning från akassan om ditt företag är vilande på nytt. Däremot kan du alltid söka ersättning om du lägger ner verksamheten helt. Läs mer om reglerna för uppehåll här.

Från och med den 1 januari 2024 ändras regeln om uppehåll i verksamhet. Du kommer då att behöva bedriva verksamhet i företaget under minst tre år innan du kan göra ett nytt uppehåll men rätt till ersättning.

Reglerna är tillfälliga

De här villkoren och ersättningsnivåerna gäller under en begränsad tid. Alla ärenden som vi handlägger efter att de slutat gälla omfattas av de vanliga reglerna. Logga in på Mina sidor för att ta reda på vad som gäller för dig.

Läs mer om förslaget

Att lätta upp villkoren i akassan har varit och är en av flera tillfälliga åtgärder som regeringen sätter in för att dämpa coronakrisens och det oroliga omvärldslägets negativa effekter på den svenska ekonomin.