Foto: CDC, Unsplash.com

Foto: CDC, Unsplash.com


Tillfälliga regler

Frågor om medlemskap och ersättning

Är jag medlem i Ledarnas akassa

Du kan enkelt kontrollera det själv genom att logga in med BankID på vår digitala tjänst Mitt medlemskap.

Hur blir jag medlem

Du kan ansöka om medlemskap digitalt.

Klicka här om du vill veta mer och bli medlem.

Vad ska jag göra om jag blir arbetslös

Din första arbetslösa dag anmäler du dig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Läs mer om hur du gör på Arbetsförmedlingens hemsida.

Därefter ansöker du om arbetslöshetsersättning via vår digitala tjänst Mina Sidor.

Har jag rätt till ersättning

För att du ska kunna få ersättning från akassan måste du uppfylla ett antal grundvillkor.

Du behöver till exempel ha arbetat i tillräcklig omfattning.

För att få rätt till en ersättning som är baserad på tidigare inkomst behöver du också ha varit medlem under minst ett år.

Läs mer här.

Aktivitetsrapportera till Arbetsförmedlingen

Du ska löpande aktivitetsrapportera till Arbetsförmedlingen.

Under en kort period mars-juni 2020 togs rapporteringen tillfälligt bort.

Du behöver också vara aktivt arbetssökande för att ha fortsatt rätt till
ersättning. Läs mer på Arbetsförmedlingens hemsida.

Förskola eller skola har stängt

För att ha rätt till ersättning från akassan behöver man kunna söka och ta arbete. Det innebär att du som har barn behöver ha en ordnad barntillsyn.

Om du är hemma med barn på grund av att förskola eller skola har stängt och inte kan söka eller ta arbete ska du fylla i Kan inte söka och ta arbete på din tidrapport.

Du kan bara få ersättning från akassan när du uppfyller grundvillkoren.

Läs mer här.

Varit företagare på heltid, vad gäller för mig

Under 2020 fattades beslut om stöd till småföretagare under corona-pandemin.

Enligt de tillfälliga reglerna går det att lägga ett företag vilande vid flera tillfällen och få rätt till ersättning under uppehållen.

Enligt de tidigare reglerna gick det att lägga ett företag vilande endast en gång vart femte år. 

Läs mer om vad som gäller för dig som egen företagare här

Frågor om varsel och permittering

Vad gäller vid permittering

Permittering innebär att din arbetsgivare har sänkt din arbetstid utan att säga upp dig.

Eftersom din anställning inte har upphört är du inte arbetslös i arbetslöshetsförsäkringens mening.

Det innebär att du inte kan få ersättning från akassan när du är permitterad. Det gäller även om du får sänkt eller ingen lön.

Tillfälligt gått ner i lön och arbetstid hos min arbetsgivare

För att ha rätt till ersättning från akassan behöver du ha arbetat och helt eller delvis blivit av med ditt arbete.

Du behöver också vara anmäld på Arbetsförmedlingen som arbetssökande och uppfylla villkoren för ersättning.

Jag har blivit varslad, vad gäller då

Varsel innebär att en arbetsgivare förvarnar sina anställda att de kanske kommer att bli uppsagda.

Arbetsgivaren är skyldig att varsla om minst fem personer i samma län riskerar att bli uppsagda på grund av arbetsbrist. Rent praktiskt innebär det att arbetsgivaren gör en anmälan både till den fackliga organisationen och till Arbetsförmedlingen. Anmälan innehåller bland annat skälen till de planerade neddragningarna, när de kommer att ske och hur många som omfattas.

Alla som varslas behöver inte bli uppsagda, men om du blir varslad kan det vara bra att kontrollera vad som gäller för din uppsägningstid, tjänstepension samt om du är medlem i en akassa.

Frågor om korttidsarbete och korttidspermittering

Med korttidsarbete och korttidspermittering avses samma sak, det vill säga arbetstidsminskning för den anställde och med något lägre lön.

Regeringen har med anledning av coronapandemins påverkan på samhället föreslagit att staten tar en större del av lönekostnaden för arbetstidsminskningen.

Du hittar mer information om korttidsarbete på Tillväxtverkets hemsida.

Hur ska arbetsgivarintyget fyllas i under tid med korttidspermittering

Läs mer här.

 

Vad är korttidsarbete

Korttidsarbete är en möjlighet för arbetsgivare att tillfälligt minska arbetstiden för sina anställda istället för att säga upp dem.

Under korttidsarbete kan arbetstiden minskas medan den anställde får behålla en större del av lönen. Lönekostnaden för arbetstidsminskningen delas mellan arbetsgivaren och staten.

Kan alla anställda omfattas

Huvudregeln är att alla arbetstagare på arbetsplatsen ska omfattas, men stödet omfattar inte nyanställda med mindre än tre månaders anställningstid och inte heller familjemedlemmar till enskilda näringsidkare som arbetar i verksamheten.

Har jag rätt till ersättning under korttidsarbete

Nej, du har rätt till lön under tid med korttidsarbete.

Det beror på att du fortfarande är anställd, även om du har fått en minskad arbetstid och minskad lön.

Den som är deltidsanställd kan ha rätt till ersättning från akassa för den del som inte omfattas av korttidsarbete.

Kan korttidsarbete räknas in i ett arbetsvillkor

En månad med korttidsarbete eller korttidspermittering kan i normalfallet inte räknas med i ett arbetsvillkor.

Det finns två undantag


‒ om tiden med korttidsarbete eller korttidspermittering behövs för att uppfylla arbetsvillkoret,


‒ om dagsförtjänsten blir högre om tiden med korttidsarbete eller
korttidspermittering räknas med.