Tillfälliga regler som slutat att gälla

En medlemsmånad räknas som fyra - Upphörde att gälla den 31 december 2020

Varje medlemsmånad räknas som fyra månader under perioden 1 mars – 31 december 2020. Det betyder att du redan efter tre månaders medlemskap i en akassa kan ha rätt till inkomstbaserad ersättning; upp till 80 procent av din tidigare lön. Det är endast hela kalendermånader som kan räknas på det nya sättet. Enligt ordinarie regelverk måste du ha varit medlem minst tolv månader. För den som ansökt före den 13 april 2020 och fått ett beslut om ersättning gäller fortfarande att man måste ha varit med i 12 månader för att få ersättning grundad på inkomsten.

Karensdagarna slopas - Upphörde att gälla från och med 3 januari 2021

Mellan den 30 mars 2020 och den 3 januari 2021 kan du få ersättning från akassa redan från den första arbetslösa dagen. I normala fall har du sex karensdagar utan ersättning innan du påbörjar en ny ersättningsperiod. Om du har fått karensavdrag efter den 30 mars kommer vi att justera det retroaktivt så snart som möjligt. 

Om du påbörjade din ersättningsperiod före den 30 mars kommer karens att dras fram till den 30 mars.

Exempel:

En sökande blir beviljad rätt till ersättning den 23 mars vecka 13, dvs veckan innan den nya regeln träder i kraft. Sökanden redovisar helt arbetslös på tidrapporten för vecka 13. För vecka 13 kommer då fem karensdagar att dras. Den sjätte karensdagen skulle ha dragits på måndagen vecka 14, men eftersom ingen karens dras efter den 30 mars kommer ersättning att betalas ut från och med den 30 mars.