Arbetsvillkor

För att du ska ha rätt till ersättning från en a-kassa måste du bland annat uppfylla ett arbetsvillkor.

För att ett arbetsvillkor ska vara uppfyllt ska du ha arbetat antingen minst 80 timmar per månad i sex månader eller arbetat minst 480 timmar under sex sammanhängande månader, dock minst 50 timmar i varje månad. I vissa fall kan även tid då du är ledig med föräldrapenning eller tjänstgöring enligt lagen om totalförsvarsplikt räknas med i begränsad omfattning som arbete.

Kvalifikationstid

Arbetsvillkoret ska vara uppfyllt inom en kvalifikationstid om 12 månader direkt före arbetslösheten.

Kvalifikationstiden är den tid som a-kassan använder för att dels avgöra om arbetsvillkoret är uppfyllt, dels för att kunna beräkna hur mycket ersättning som kan lämnas. Den sammanlagda lönen och omfattningen av arbete som utförts under kvalifikationstiden ligger till grund för ersättningen.

Tid som kan hoppas över

I vissa fall kan din kvalifikationstid förlängas och tid som medför förlängning kallas överhoppningsbar tid. Kvalifikationstiden förlängs om du till exempel varit sjuk, föräldraledig, studerat eller vårdat sjukt barn. Den överhoppningsbara tiden är begränsad till fem år. Ett arbetsvillkor måste alltså vara uppfyllt under de senaste sex åren om det finns överhoppningsbar tid.

Läs mer på  Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens hemsida.

Hjälpte den här sidan dig?