Ersättningens storlek

På grund av rådande samhällsläge gäller just nu tillfälliga regler avseende ersättningens storlek. Du kan läsa mer om de tillfälligt höjda ersättningsnivåerna här.

Storleken på din ersättning beror framförallt på om du får grundersättning eller inkomstbaserad ersättning. Ersättning betalas ut per dag och som mest för fem dagar per vecka. Här har vi samlat information som kan ge dig mer information om hur mycket ersättning du kan ha rätt till om du ansöker om ersättning. 

Hur stor ersättning du får per dag beror på:

om du har rätt till grundersättning eller inkomstbaserad ersättning

hur många timmar du arbetat i genomsnitt per vecka under din kvalifikationstid

din genomsnittliga inkomst per dag under din kvalifikationstid

Hjälpte den här sidan dig?