Grundersättning - för dig som varit medlem kortare tid än tolv månader 

På grund av rådande samhällsläge gäller just nu tillfälliga regler avseende ersättningens storlek. Du kan läsa mer om de tillfälligt höjda ersättningsnivåerna här

Det högsta belopp som betalas ut i grundersättning är 365 kronor per ersättningsdag. Som medlem har du rätt till grundersättning om du uppfyller arbetsvillkoret oavsett hur länge du varit medlem. För att få 365 kronor per ersättningsdag måste du ha arbetat heltid under den tolvmånadersperiod som föregår arbetslösheten. Om du arbetat i mindre omfattning minskas ersättningen per dag proportionellt.

Beräkningsexempel

Heltidsarbete under 12 månader

Ger: 365 kronor per dag

Halvtidsarbete under 12 månader

Ger: ½ * 365 = 183 kr per dag

Hjälpte den här sidan dig?