Vad händer och vad kan du göra?

För att du ska kunna få ett så snabbt beslut som möjligt är det viktigt att vi får in de uppgifter som behövs för att vi ska kunna fatta beslut. Vilka uppgifter vi behöver skiljer sig åt beroende på vad du gjort under det senaste året.

Här följer en steg för steg-genomgång av vad du behöver göra om du skulle bli arbetslös. Om du följer våra råd kan du korta tiden till din första utbetalning.

Anmäl dig på Arbetsförmedlingen

Skriv in dig på Arbetsförmedlingens webbplats, din första arbetslösa dag. Du kan bara få arbetslöshetsersättning för de dagar som du varit inskriven och ersättningsanmäld (till a-kassan) på Arbetsförmedlingen och därför är det viktigt att du besöker dem så snart som möjligt. Om du är inskriven utan att vara ersättningsanmäld till a-kassan medför det att du får rätt till ersättning först från det datum du också är ersättningsanmäld. Vi får därefter en elektronisk uppgift från Arbetsförmedlingen (AF) att du anmält dig. Läs med på Arbetsförmedlingens hemsida.

Om du har Bank-ID eller e-legitimation kan du redan efter att du anmält dig på AF logga in på vår digitala tjänst Mina Sidor och göra din ansökan direkt.

Genom Mina sidor kommer du att få information och vägledning om vilka uppgifter vi behöver för att kunna fatta beslut i ditt ärende. Du kommer även att kunna följa handläggningen av ditt ärende på ett enkelt och bekvämt sätt. Läs mer om Mina sidor.

Om du inte har möjlighet att använda våra digitala tjänster kommer vi att skicka allmän information till dig med vanlig post. Du har informationen inom ett par dagar från att du anmält dig på AF.

De här uppgifterna behöver du skicka in till oss

En ansökan om arbetslöshetsersättning består alltid av en anmälan om arbetslöshetsersättning och en tidrapport (kallades tidigare kassakort).

Som användare av Mina Sidor kan du logga in med bank-ID och fylla i ansökan direkt. Om du inte har möjlighet att fylla i och skicka in din ansökan digitalt behöver du kontakta oss för att få rätt pappersblanketter.

Mer info om tidrapporterna finns under sidan tidrapport.

Utöver anmälan om arbetslöshet och tidrapport styrs vilka uppgifter vi behöver av vad du gjort under det senaste året eller vad du gjort sedan du senast hade rätt till arbetslöshetsersättning.

För att läsa om vilka handlingar som kan vara aktuella i ditt fall, klicka här.

Om du inte kan använda Mina sidor behöver du kontakta oss för att få rätt blanketter.

Anställd

Om du varit anställd behöver vi ett arbetsgivarintyg. Läs mer om hur din arbetsgivare kan lämna uppgifterna via datorn med hjälp av den digitala tjänsten arbetsgivarintyg.nu här.

Eget företag

Om du haft ett eget företag som din huvudsakliga sysselsättning innan arbetslösheten kan du lämna uppgifterna via Mina sidor.

Studier

Om du studerat behöver vi uppgifter om dina studier. Du kan lämna uppgiften via Mina sidor

Ersättning från Försäkringskassan

Om du fått förmån från Försäkringskassan till exempel om du varit sjukskriven eller föräldraledig ska du ange vilka perioder i din ansökan. Vi i många fall kan hämta uppgifter direkt från Försäkringskassan.

För dig som gjort mer än en sak under det senaste året

Om du både arbetat och bedrivit verksamhet i ett eget företag under det senaste året ska du skicka in både arbetsgivarintyg och arbetsintyg för företagare.

Om du är osäker på vilka handlingar du behöver skicka in till oss kan du kontakta oss för vägledning.

Ju mer fullständig din ansökan är från början desto snabbare kan du få ett besked från oss eftersom sannolikheten att vi behöver begära fler uppgifter minskar.

Skicka in dina handlingar till oss

Innan du skickar in dina handlingar till oss - kontrollera en extra gång att uppgifterna på dina handlingar stämmer och att alla frågor i ansökningsflödet på Mina sidor eller på våra blanketter är besvarade.

Skicka därefter din ansökan till följande adress:

Ledarnas arbetslöshetskassa

FE 27

930 88 Arjeplog

Tänk på att välja om du vill ha information via Mina sidor. Annars kommer vår kommunikation att ske via vanlig post. Du kan även följa ditt ärende och se dina handlingar på Mina sidor.

Det är först nu vår egentliga handläggning av din ansökan startar. Om de ansökningsuppgifter vi får in är kompletta kan vi fatta beslut direkt. En förutsättning är dock att du sänt in en första tidrapport.

Om de ansökningsuppgifter vi får in saknar uppgifter eller om vi behöver fler uppgifter kommer vi att kontakta dig via Mina sidor eller via ett brev där vi begär ytterligare uppgifter.

Fyll i tidrapporten

Tidrapporten är din formella ansökan om ersättning. Tidrapporten kallades tidigare kassakort. Om du inte använder Mina sidor kallas fortfarande pappersformuläret för kassakort. Vi kan inte fatta beslut i ditt ärende förrän vi har fått dina tidrapporter.

Använd Mina sidor för att fylla i dina tidrapporter för de två första veckorna. Om du inte har Mina sidor kan du begära att vi skickar dig papperskassakort.

Vi skickar beslut

När vi har fattat beslut skickar vi ett beslutsbrev till dig. Om du är användare av Mina sidor får du beslutet omgående efter att vi skickat det. Om du inte är användare av Mina sidor får du brevet med vanlig post en eller två dagar efter att vi skickat det.

Anmäl ditt bankkonto!

Anmäl till vilket konto du vill ha din ersättning utbetald. Du gör det på Swedbanks kontoregister. Det fungerar även om du inte är kund i Swedbank. Om du inte anmäler ett annat konto kommer du att få en utbetalningsavi.

Hur lång tid tar det att få sin första utbetalning?

Så fort ditt ärende är komplett inklusive tidrapport fattar vi beslut. Därefter får du din första utbetalning. Utbetalningar sker varje torsdag.

Under vissa särskilda helgdagar som infaller på vardagar som exempelvis juldagen och nyårsdagen kan utbetalningsdagen ändras tillfälligt. Om så sker informerar vi om det på startsidan.

Att tänka på efter att du fått ditt beslut

Läs beslutet/besluten noggrant och kontrollera om uppgifterna verkar stämma. 

Om du anser att beslutet/besluten är felaktiga kan du begära omprövning. Mer om omprövning och beslutsgång hittar du här.

När du börjat få dina utbetalningar är det extra viktigt att du är noga med att anmäla förändringar i ditt arbetssökande. Om du är osäker på hur du ska göra eller hur den ändring du avser att göra kan påverka din arbetslöshetsersättning bör du om möjligt kontakta oss för vägledning innan du gör förändringen

Om du har en tilläggsförsäkring via Bliwa/Ledarna

Efter att du fått vårt beslut rekommenderar vi att du kontaktar Bliwa för mer information om vilka förutsättningar som gäller för att din tilläggsförsäkring ska utbetalas. Det är du själv som ansvarar för kontakten med Bliwa samt det underlag som de behöver för att fatta sitt beslut. Läs mer om Bliwas inkomstförsäkring här.

Kom ihåg att aktivitetsrapportera

Varje månad som du är arbetssökande ska du lämna in en aktivitetsrapport till arbetsförmedlingen. Det är viktigt för att du ska få rätt stöd på vägen till jobb eller utbildning, och för att du ska få din ersättning från oss. Du ska lämna in din aktivitetsrapport tidigast den 1:a och senast den 14:e varje månad. Du kan läsa mer om aktivitetsrapportering och aktivitetsrapportera här. 

 

Hjälpte den här sidan dig?