Arbetsvillkor

För att du ska ha rätt till ersättning från a-kassan måste du bland annat ha utfört en viss mängd arbete under en viss tid innan du blir arbetslös. Den mängd arbete du behöver utföra kallas arbetsvillkor.

För att ett arbetsvillkor ska vara uppfyllt så ska du ha arbetat antingen minst 80 timmar per månad i sex månader eller arbetat totalt minst 480 timmar under sex sammanhängande månader, dock minst 50 timmar i varje månad. I vissa fall kan även tid då du är ledig med föräldrapenning eller tjänstgöring enligt lagen om totalförvarsplikt räknas med i begränsad omfattning.

Kvalifikationstid

Arbetsvillkoret ska vara uppfyllt inom en så kallad kvalifikationstid om 12 månader före arbetslösheten.

Kvalifikationstiden är den tid som a-kassan använder för att dels avgöra om arbetsvillkoret är uppfyllt och dels för att kunna beräkna hur mycket ersättning som kan lämnas. Den sammanlagda lönen och omfattningen på arbetet som utförts under kvalifikationstiden ligger till grund för ersättningen.

Tid som kan hoppas över

Då a-kassan lägger ut kvalifikationstiden räknas inte så tid som kan hoppas över, till exempel tid då man varit helt sjuk, varit föräldraledig, bedrivit studier på heltid som är avslutade med mera. Som mest fem år kan hoppas över när kvalifikationstiden bestäms. Läs mer om tid som kan hoppas över på

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens hemsida.

Hjälpte den här sidan dig?