Vad är ett avgångsvederlag?

Om det utgår ekonomisk kompensation utöver din uppsägningslön när din anställning avslutas räknas det oftast som ett avgångsvederlag i arbetslöshetsförsäkringen.

Här är några kännetecken för ett avgångsvederlag.

  • Regleras oftast i en skriftlig överenskommelse mellan arbetstagare och arbetsgivare.
  • Vad den ekonomiska kompensationen kallas för saknar betydelse om den ska räknas med ett avgångsvederlag eller inte.
  • Tid med avgångsvederlag jämställs med tid med förvärvsarbete vilket innebär att du inte har rätt till arbetslöshetsersättning för tid som du får avgångsvederlag utbetalat.
  • Du kan ha rätt till arbetslöshetsersättning efter att tiden med avgångsvederlag har tagit slut.

Avgångsvederlaget kan även omfatta annan ersättning som utgår efter att anställningen har upphört, till exempel pensionsinsättningar och ekonomiska skadestånd.

Här följer några exempel på ersättningar som kan regleras i överenskommelser och hur vi ser på dem.

Vad räknas/räknas inte som avgångsvederlag i försäkringen 

Ersättning från trygghetsrådet

Ersättningar från Trygghetsrådet, Trygghetsstiftelsen eller Omställningsfonden räknas inte som avgångsvederlag.

Ekonomiskt stöd för omställning/outplacement

Om du får ersättning för att yrkesväxla eller ersättning till en outplacementkonsult räknas det inte som en del av avgångsvederlaget och påverkar inte din rätt till ersättning från a-kassan.

Pensionsavsättningar/kapitalkonton

Om du får en engångsinsättning till en tjänstepensionsfond eller en engångsinsättning på ett kapitalkonto räknas det i normalfallet som ett avgångsvederlag.

Skadestånd

Ekonomiska skadestånd som ersätter ekonomisk skada, till exempel utebliven lön, räknas som avgångsvederlag.

Ideella skadestånd där arbetsgivaren exempelvis kan ha ansetts brutit som lagen om anställningsskydd eller turordningsregler och som tillkommit genom avgörande i domstol eller i central förhandling räknas vanligen inte som avgångsvederlag.

Egen uppsägning och avgångsvederlag

Om du säger upp dig från din anställning och får ekonomisk kompensation kommer vi att behöva utreda om du haft giltiga skäl till att lämna din anställning och dels om den ekonomiska kompensation du träffat en överenskommelse om är ett avgångsvederlag.

Läs mer om egen uppsägning och avstängning här.

Slutreglering av semesterdagar

Semesterdagar som du inte tagit ut innan din anställnings upphörande men som betalas ut i samband med att anställningen avslutas räknas inte som avgångsvederlag och påverkar inte din rätt till arbetslöshetsersättning.

Arbetsbefriad uppsägningstid

Arbetsbefriad uppsägningstid räknas som anställd tid och påverkar inte rätten till arbetslöshetsersättning.

Stanna-kvar-bonus/Retentionsavtal

Stanna-kvar-bonus och retentionsavtal brukar tecknas mellan anställda och arbetsgivare om en verksamhet ska avvecklas. Syftet är att genom ekonomisk ersättning få de anställda att stanna kvar farm tills verksamheten avslutats.

Både ersättningar som utgår i samband med stanna-kvar-bonus och retentionsavtal räknas vanligtvis som avgångsvederlag.

Bonusutbetalningar

Bonus som du tjänat in eller som genererats under din anställningstid men som utbetalas först efter att anställningen upphör påverkar vanligtvis inte din rätt till arbetslöshetsersättning

Beräkning av tid med avgångsvederlag

Tid med avgångsvederlag kan beräknas på två sätt.

  • Genom att avgångsvederlaget delas med den senaste avtalade månadslönen 
  • Att avgångsvederlaget delas med den genomsnittliga månadslönen under den 12-månadersperiod som föregår anställningens upphörande.

Det som är mest fördelaktigt för dig väljs.

När vi fastställer tid med avgångsvederlag följer vi Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrift, IAFFS 2011:4.

Läs mer på Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen hemsida.

Arbete under tid med avgångsvederlag

Om du har arbetat eller fått föräldraförmån utbetalad från Försäkringskassan under tid med avgångsvederlag kan vi sammalägga lön/förmån med avgångsvederlaget vid beräkningen av den genomsnittliga inkomsten per dag. 

Gällande lagstiftning.

Hjälpte den här sidan dig?