Sjukdom 

Om du blir arbetslös baseras din ersättning som regel på det arbete du utfört de tolv månader som föregick att du anmält dig vid Arbetsförmedlingen som arbetssökande.

Om du under denna period har varit sjuk på hel- eller deltid kan det påverka din arbetslöshetsersättning. Huvudregeln är att det är de tolv senaste arbetade månaderna där du arbetat minst 80 timmar per månad som ligger till grund för ersättningen.  

Sjukdom på heltid 

Om du varit sjukskriven hela månader ska arbetslöshetskassan inte räkna med den perioden utan istället se på arbete som du utfört före sjukperioden. Den längsta tiden med sjukdom som kan hoppas över är som regel fem år.

Sjukdom på deltid 

Om du har arbetat mindre än 80 timmar en månad och har varit sjukskriven resterande del kan vi bortse från månaden för att istället se till månader före sjukdomsperioden.

Om du har arbetat minst 80 timmar en månad och har fått sjuklön och/eller sjukpenning för någon del av månaden ska både den arbetade tiden och sjuklönen ligga till grund för arbetslöshetsersättningen.

Sjukersättning 

Sjukersättning ska aldrig ligga till grund för arbetslöshetsersättning.

Om du arbetat deltid, 80 timmar eller mer en månad och fått sjukersättning för resterande del av månaden ska sjukersättningen ändå inte räknas med. Arbetslöshetsersättningen baseras då enbart på det utförda arbetet.

Hur inhämtas uppgifter om sjukdom? 

Om du varit sjuk och haft sjukpenning kan vi hämta uppgifter direkt från Försäkringskassan. Om du har varit sjuk från ditt arbete och fått sjuklön ska din arbetsgivare ange sjuklön i samband med att de utfärdar arbetsgivarintyg. De behöver lämna uppgifter om hur mycket sjuklön du har fått och antal timmar sjuklönen avser fördelat per månad.

Om du inte har fått sjuklön från arbetsgivaren och/eller sjukpenning alternativt sjukersättning från Försäkringskassan för hela perioden kan du styrka sjukdom genom att sända in kopior av läkarintyg.  

Gällande lagstiftning.

Hjälpte den här sidan dig?