Hur kallas ombuden till föreningsstämman?

A-kassans kansli skickar i god tid en skriftlig kallelse till varje ombud.

Förhinder att närvara anmäler ombudet eller suppleanten till a-kassans kansli och det är kansliet som kallar ersättaren. Ombudet eller suppleanten får inte på egen hand kalla eller skicka någon annan som ersättare.