Ledarnas a-kassan och fackförbundet Ledarna

Trots snarlika namn är Ledarnas a-kassa och fackförbundet Ledarna är två separata organisationer och verksamheter.

Ledarnas a-kassas uppdrag är att administrera och betala ut arbetslöshets-
ersättning. A-kassan har egen styrelse, eget kansli, egen anställd personal och egna policys och riktlinjer som är anpassade till den verksamhet som a-kassan bedriver.

Medlemsavgiften betalas därför också var för sig. Betalning av medlems-
avgiften till Ledarnas a-kassa görs till a-kassan, inte till fackförbundet Ledarna. Är du ansluten till fackförbundet Ledarna betalar du den medlemsavgiften dit. Vill du påbörja eller avsluta något medlemskap vänder du dig till respektive verksamhet.

Du kan läsa mer om Ledarnas a-kassas uppdrag här

Vill du komma i kontakt med Fackförbundet Ledarna - besök hemsidan

Hjälpte den här sidan dig?