Avsluta medlemskap

Tråkigt att du överväger att lämna oss. Innan du avslutar ditt medlemskap vill vi gärna informera om fördelarna med att stanna kvar som medlem i a-kassan.

Du kanske har valt att ta steget och blivit egen företagare? Eller börjat studera för att byta karriär? I så fall kan du fortsätta att vara medlem hos oss och fortfarande ha rätt till ersättning.


Klicka gärna på det avsnitt som passar in på din situation för att läsa om varför det kan vara en god idé att fortsätta vara medlem hos oss. Om du efter att ha läst informationen fortfarande är osäker på om du ska avsluta ditt medlemskap eller inte – kontakta oss per telefon. 

Jag ska starta företag

Arbetslandskapet har förändrats vilket även återspeglas i vad våra medlemmar arbetar med. Många av våra medlemmar arbetar inte som anställda utan är antingen egenföretagare eller är både anställda och egenföretagare.

Vi vill därför upplysa om att försäkringen även gäller för dig som är företagare - du behöver inte lämna oss för att du nu planerar eller redan har blivit egenföretagare. Det arbete du utfört i företaget kan ge dig rätt till ersättning.

Här kan du läsa mer information om hur vi beräknar ersättning för företagare.

Vill du avsluta ditt medlemskap, klicka här.

Jag ska studera

Det kan vara en god idé att stå kvar i a-kassan även om du för tillfället inte arbetar på grund av studier, eftersom du kan ha rätt till arbetslöshetsersättning när studierna är avslutade.

Tiden som du studerat kan som regel hoppas över förutsatt att du studerat på heltid. Vi kan då räkna på det arbete du haft före eller om du skulle ha arbetat under studietiden.

Att fortsätta vara medlem i a-kassan under studietiden kan vara en trygghet om du efter avslutade studier inte direkt skulle hitta ett arbete. 

Här kan du läsa mera om hur vi räknar ersättning för studietider.

Vill du avsluta ditt medlemskap, klicka här.

Jag får aktivitetsstöd

Om du har blivit beviljad aktivitetsersättning utbetalas din ersättning inte längre av a-kassan. Däremot påverkas storleken på din aktivitetsersättning om du är medlem i en a-kassa eller inte. Därför är det en bra idé att fortsätta vara medlem i a-kassan även om du inte får din ersättning direkt från oss.

Kontakta Försäkringskassan för mer information om hur din ersättningsnivå skulle påverkas om du väljer att avsluta ditt medlemskap i a-kassan.

Du kan läsa mer på Försäkringskassans hemsida.

Vill du avsluta ditt medlemskap, klicka här.

Jag kommer att byta fackförbund

Att du byter fackförbund betyder inte att du även måste byta a-kassa. Det går utmärkt att fortsätta att vara medlem hos oss även om du byter från till exempel fackförbundet Ledarna till något annat fackförbund. Detta eftersom medlemskapen i facket och a-kassan är helt åtskilda. Lika självklart är det att du kan fortsätta att vara kvar hos oss om du väljer att helt avsluta ditt medlemskap i facket.

Vill du avsluta ditt medlemskap, klicka här.

Jag går snart i pension

Ditt medlemskap avslutas automatiskt från och med den månad du fyller 65 år. Om du valt att gå i pension innan 65 behöver du själv avsluta ditt medlemskap. 

Du kan läsa mera om reglerna hos Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen.

Vill du avsluta ditt medlemskap, klicka här.

Vid byte till annan a-kassa

Tänk på att kontakta den nya arbetslöshetskassan innan du ansöker om utträde. Detta för att det inte ska uppstå ett avbrott vid övergången mellan arbetslöshetskassorna. Vänta inte på bekräftelsen på ditt utträde innan du skickar in inträdesansökan till din nya a-kassa.

Jag är säker på att jag vill avsluta mitt medlemskap

Vill du avsluta ditt medlemskap, klicka här.

Hjälpte den här sidan dig?