Medlemsavgift

Alla medlemmar betalar samma medlemsavgift

Det kostar 150 kronor per månad att vara medlem hos oss. Avgiften är samma för alla medlemmar. Medlemsavgiften påverkas inte av inkomst, om du studerar, är sjukskriven, föräldraledig eller arbetslös. 

Mitt medlemskap 

Mitt Medlemskap kan du få snabb överblick över dina medlemsuppgifter, dina fakturor och kan ändra adress, kontaktuppgifter och betalningssätt.

Betalningssätt

Medlemsavgiften kan betalas med autogiro, e-faktura eller pappersfaktura. Medlemmar som inte har valt e-faktura, autogiro eller är användare av den digitala postlådan Kivra kommer att få inbetalningskort per post varje månad. Det är då viktigt att medlemmen uppdaterar sina adressuppgifter vid förändringar.

Medlemsavgiften betalas till bankgiro 5571-6138.

Medlemsavgifter ska vara oss tillhanda senast den 28:e varje månad.

Mitt Medlemskap kan du kontrollera vilket betalsätt du har i dag och ändra det om du så önskar. 

A-kassan och fackförbundet 

Ledarnas a-kassa och fackförbundet Ledarna är två separata organisationer och verksamheter.

Därför betalas medlemsavgiften var för sig. Betalning av medlemsavgiften till Ledarnas a-kassa görs till a-kassan och inte till fackförbundet Ledarna. Är du ansluten till fackförbundet Ledarna betalar du den medlemsavgiften dit.

Kivra - få post digitalt

Ledarnas a-kassa är anslutet till Kivra, som är en gratistjänst för säker digital post från företag och myndigheter, istället för att det går med vanlig postgång. Mer information om hur du ansluter dig och använder Kivra hittar du på www.kivra.se.

Om du betalar din medlemsavgift med e-faktura kommer du att se fakturan i din internetbank och inte i Kivra.

Om du har aktiverat Kivra, men vill avsluta det, loggar du in på Kivra och avaktiverar att digital post från Ledarnas a-kassa ska sändas ut via den tjänsten. 

Betalning av medlemsavgiften från utländskt bankkonto

När du betalar från ett utländskt bankkonto måste du även betala en bankavgift utöver din medlemsavgift för att full medlemsavgift ska registreras hos oss. Kontakta din bank för att få reda på den exakta bankavgiften.

Var noga med att ange korrekt IBAN-nummer och SWIFT/BIC när du gör din betalning så att den verkligen kommer oss tillhanda.

Viktigt! Ange avinummer eller ditt personnummer så att vi kan placera din betalning korrekt. På så sätt undviker du att få betalningspåminnelser.

IBAN

SE68 8000 0890 1170 4749 5937


SWIFT/BIC

SWEDSESS

KONTOHAVARE

Ledarnas a-kassa

Vad händer om jag inte betalar medlemsavgiften

Om du inte aktivt avslutar ditt medlemskap, utan enbart slutar att betala medlemsavgiften, blir du avregistrerad som medlem först vid tre obetalda medlemsavgifter i följd. Under denna period är du fortfarande försäkrad och därför är du också skyldig att betala avgift för dessa månader. Om du vill avsluta ditt medlemskap kan du läsa mer om det här.

Om ditt medlemskap avslutats och du har kvar obetalda avgifter

Oavsett varför ditt medlemskap avslutas måste du betala alla avgifter fram till och med datumet som ditt medlemskap är bekräftat avslutat.

A-kassan kommer att kräva in obetalda medlemsavgifter. Vid betalningspåminnelse tillkommer påminnelseavgift och eventuell dröjsmålsränta. Ett vidare inkassoförfarande och ansökan om betalningsföreläggande medför ytterligare kostnader för dig.

Hjälpte den här sidan dig?