Arbetslösheten fortsätter neråt

Arbetslösheten fortsätter att minska och ligger nu på samma nivå som innan pandemin bröt ut

I slutet av oktober var drygt 377 000 personer inskrivna som arbetslösa, vilket är en minskning med cirka 78 000 jämfört med samma månad i fjol. Därmed har arbetslösheten minskat från 8,8 till 7,3 procent på ett år. Det innebär också att andelen arbetslösa är tillbaka på samma nivå som i februari 2020, innan pandemin bröt ut.

Läs mer på arbetsförmedlingens sida

Foto, Ussama Azam, unsplash.com