Tillfälliga regler i a-kassan - uppdaterat 12 maj

[Uppdaterat 2020-05-12]

Senaste nytt under punkt 3. Förslag på höjd dagpenning från 760 kr till 1 000 kr under dag 101-300 i en ersättningsperiod.

Under resten av året blir det i vissa fall lättare att få ersättning från a-kassan. Riksdagen fattade beslut om regeländringarna den 8 april och de flesta av reglerna gäller från och med den 13 april.

1. En medlemsmånad räknas som fyra

Varje medlemsmånad räknas som fyra månader under perioden 1 mars – 31 december 2020. Det betyder att du redan efter tre månaders medlemskap hos oss kan ha rätt till inkomstbaserad ersättning, upp till 80 procent av din tidigare lön. Enligt ordinarie regelverk måste du ha varit medlem minst tolv månader. Det är endast hela kalendermånader som kan räknas på det nya sättet.

2. Kravet på arbetad tid lättas upp

I normala fall måste du arbeta ungefär halvtid i ett halvår för att ha rätt till ersättning från oss. Nu räcker det om du har arbetat

  • minst 60 timmar per kalendermånad under sex av de senaste tolv månaderna
  • eller minst 40 timmar per kalendermånad och 420 timmar totalt under en sammanhängande period av sex månader.

3. Ersättningstaket blir högre (uppdaterat den 12 maj)

Enligt ett nytt förslag som regeringen lämnade den 7 maj ska dagpenningen för dag 101 - 300 höjas från 760 kronor till 1 000 kronor. Höjningen kommer i så fall att gälla mellan den 29 juni 2020 och 3 januari 2021. Vi vill understryka att detta än så länge endast är ett förslag. Inget beslut är fattat i frågan. Vi återkommer med info när och om det beslutas. Läs mer på regeringens hemsida.

Mellan den 13 april 2020, vecka 16, och den 3 januari 2021 kan du som har jobbat heltid få upp till

  • 1 200 kronor per dag (motsvarar 26 400 kronor per månad) om du uppfyller villkoren för inkomstbaserad ersättning
  • 510 kronor per dag (motsvarar 11 220 kronor per månad) om du uppfyller villkoren för grundersättning.

Ersättningens storlek beror bland annat på hur mycket du har jobbat, vad du har tjänat och hur länge du har varit medlem i a-kassan. Den högre ersättningsnivån för inkomstbaserad ersättning gäller under de 100 första ersättningsdagarna från och med tidrapporter som avser vecka 16 och framåt. Från och med dag 101 är ersättningsnivån 760 kronor per dag.

Om du redan påbörjat en a-kasseperiod före den 13 april

Den tidigare högstanivån i arbetslöshetsförsäkringen var 910 kronor. Du kan få ett högre belopp om från och med den 13 april om

  1. din genomsnittliga inkomst som ligger till grund för din a-kassa är högre än 25 025 kr/månad (vilket ger 910 kr/dag)
  2. du har fått färre än 100 a-kassedagar utbetalade innan vecka 16

4. Karensdagarna slopas

Mellan den 30 mars 2020, vecka 14, och den 3 januari 2021 kan du få ersättning från oss redan från den första arbetslösa dagen. I normala fall har du sex karensdagar utan ersättning innan du påbörjar en ny ersättningsperiod. Om du har fått karensavdrag efter den 30 mars kommer vi att justera det retroaktivt så snart som möjligt. 

Om du påbörjade din a-kasseperiod före den 30 mars kommer karens att dras fram till den 30 mars.

Exempel:

En sökande blir beviljad rätt till a-kassa den 23 mars, vecka 13 d.v.s. veckan innan den nya regeln träder i kraft. Sökanden redovisar helt arbetslös på tidrapporten för vecka 13. För vecka 13 kommer då fem karensdagar att dras. Den sjätte karensdagen skulle ha dragits på måndagen vecka 14 men eftersom ingen karens dras efter den 30 mars kommer a-kassa att betalas ut från och med den 30 mars.

5. Lättare för företagare att få ersättning

Du som driver ett eget företag kan ha verksamheten vilande under 2020 utan att det påverkar din rätt till ersättning från a-kassan i framtiden. I normala fall måste du ha arbetat i företaget under minst fem år innan du kan få ersättning från a-kassan om ditt företag är vilande på nytt. Däremot kan du alltid söka ersättning från oss om du lägger ner verksamheten helt. Läs mer om reglerna för uppehåll här.

Reglerna är tillfälliga

De här villkoren och ersättningsnivåerna gäller under en begränsad tid. Alla ärenden som vi handlägger efter att de slutat gälla omfattas av de vanliga reglerna. Logga in på Mina sidor för att ta reda på vad som gäller för dig.

Läs mer om förslaget

Att lätta upp villkoren i a-kassan är en av flera tillfälliga åtgärder som regeringen sätter in för att dämpa coronakrisens negativa effekter på den svenska ekonomin. Läs mer här (Regeringens hemsida, extern länk)