Om oss

Även du som är chef eller ledare har rätt till en bra arbetslöshetsförsäkring! Ledarnas a-kassa har över 80 000 medlemmar i en rad olika branscher. Vårt verksamhetsområde omfattar dig som är chef, har en ledande befattning eller är egen företagare.

Vårt uppdrag

Vår huvuduppgift är att på uppdrag av staten administrera och betala ut arbetslöshetsersättning till våra medlemmar.

Arbetslöshetsförsäkringens regler beslutas av regering och riksdag och vårt uppdrag innebär myndighetsutövning, trots att vi inte är en myndighet. Med det myndighetsutövande arbetet följer också att vi tillämpar förvaltningslagen samt regler för offentlighet och sekretess.

Våra mål

Att ge bästa tänkbara service.

Att vara effektiva och hålla hög kvalitet i vårt arbete.

Att bidra till en tryggare vardag för våra medlemmar.

Hur vår verksamhet styrs

Högsta beslutande organ är föreningsstämman. Föreningsstämman väljer styrelsen som har det yttersta ansvaret för verksamheten. Styrelsen tillsätter kassaföreståndaren som är operativ chef.

Ledarnas a-kassa och fackförbundet Ledarna

Ledarnas a-kassa och fackförbundet Ledarna är två separata organisationer och verksamheter.

A-kassans uppdrag är att administrera och betala ut arbetslöshetsersättning.

Fackförbundets uppdrag är bland annat att företräda sina medlemmar i arbetsrättsliga frågor samt att ge råd och stöd.

Om du vill komma i kontakt med Fackförbundet Ledarna kan du klicka på länken