Ordinarie Föreningsstämma 2020

[Uppdaterad den 26 mars 2020] På grund av rådande samhällssituation har Ledarnas arbetslöshetskassas styrelse beslutat att skjuta upp föreningsstämman till i höst. Datum kommer att fastslås senare. Stämman var ursprungligen tänkt att hållas den 26 maj 2020.

Viktigt! Valet av ombud kommer dock att hållas planenligt under vecka 15, från den 6 till den 12 april. Röstningen kommer att ske digitalt via en länk som kommer att gå att nå från vår hemsida.

Totalt 18 ombud och 6 suppleanter ska väljas.

Se annonsen om stämman

Läs våra stadgar 

Nominering av ombud

Nomineringar av ombud mejlas till stamma2020@ledarnasakassa.se

Den nominerade måste vara tillfrågad, ha accepterat nomineringen och att dennes namn publiceras på a-kassans hemsida.

Den som sänder in nomineringen

  • ska vara medlem i a-kassan
  • uppge sitt namn och kontaktuppgifter 
  • ange sitt personnummer

Uppgifter som behövs om den nominerade

  • är den nominerade medlem i a-kassan
  • namn
  • personnummer
  • branschförening eller yrke
  • telefonnummer och mejladress
  • har den nominerade accepterat nomineringen

Val av ombud

Samtliga nominerade presenteras på a-kassans hemsida.

Valet av ombud och suppleanter genomförs på a-kassans hemsida senast fyra veckor innan ordinarie föreningsstämma. Kallelse till att delta i valet läggs ut på hemsidan senast åtta veckor innan valet.

Varje medlem har en röst som kan läggas på en av de nominerade. Röstning genom fullmakt är inte tillåten.

De nominerade som fått flest röster väljs till ombud och suppleanter, i fallande ordning efter antalet röster.

Resultatet redovisas på a-kassans hemsida.

Föreningsstämman 2020

Ordinarie föreningsstämma kommer att hållas i Stockholm. Kallelse till föreningsstämman läggs upp på a-kassans hemsida samt skickas skriftligen till varje ombud.