Ledarnas Arbetslöshetskassas

Ordinarie Föreningsstämma 2020

Ledarnas arbetslöshetskassa kommer att hålla sin ordinarie föreningsstämma den 26 maj 2020. Fram till och med den 29 februari 2020 kan du som medlem nominera ombud som kan representera dig vid stämman. Både du som nominerar och den du nominerar måste vara medlem i Ledarnas arbetslöshetskassa. Totalt 18 ombud och 6 suppleanter ska väljas.

Se annonsen om stämman

Läs våra stadgar 

Nominering av ombud

Du nominerar ombud till föreningsstämman 2020 genom att skicka ett mejl till stamma2020@ledarnasakassa.se eller ett brev till följande adress:

Ledarnas arbetslöshetskassa

Box 12 110

102 23 Stockholm

Uppge ditt namn och personnummer samt namn och personnummer på den/de som du vill nominera. Glöm inte att ange aktuella kontaktuppgifter till den du nominerar. Den nominerade måste vara tillfrågad,  ha accepterat nomineringen och även acceptera att  dennes namn publiceras på vår hemsida.

Val av ombud

Val av ombud och suppleanter genomförs på arbetslöshetskassans hemsida senast fyra veckor innan ordinarie föreningsstämma. Kallelse till att delta i valet sker på arbetslöshetskassans hemsida senast åtta veckor innan valet.

Varje medlem i Ledarnas arbetslöshetskassa har en röst som får läggas på en av de nominerade. Det går inte att rösta genom fullmakt. De nominerade som fått flest röster väljs till ombud och suppleanter, i fallande ordning efter antalet röster.

Föreningsstämman

Föreningsstämman 2020 kommer att hållas i Stockholm. Kallelse till föreningsstämman sker skriftligen till varje ombud samt på arbetslöshetskassans hemsida.