Hur kallas ombuden till stämman?

Ledarnas arbetslöshetskassas kansli skickar kallelse till ombuden till föreningsstämman. Vid förhinder anmäler ombudet eller suppleanten till arbetslöshetskassans kansli som kallar ersättaren. Ombudet eller suppleanten får inte på egen hand kalla eller skicka någon annan i stället för den som är vald av valkretsmötet (§ 9 Stadgar för Ledarnas arbetslöshetskassa).