Hur länge är man ombud?

Valet av ombud och suppleanter gäller för tiden från ordinarie föreningsstämma till nästa ordinarie föreningsstämma.