Hur nomineras och väljs ombud

Inför ordinarie föreningsstämma ska det väljas 18 ombud och 6 suppleanter för dessa ombud.

Ledarnas a-kassa har en valkrets som omfattar samtliga medlemmar i
a-kassan. Varje medlem får nominera 24 ombud. Nomineringar sker genom att medlemmar skickar förslag till a-kassans kansli via mejl till
stamma2020@ledarnasakassa.se

Samtliga nominerade presenteras på a-kassans hemsida.

Valet av ombud och suppleanter genomförs på a-kassans hemsida senast fyra veckor innan ordinarie föreningsstämma. Kallelse till att delta i valet läggs ut på hemsidan senast åtta veckor innan valet. Varje medlem har en röst som kan läggas på en av de nominerade. Röstning genom fullmakt är inte tillåten.

De nominerade som fått flest röster utses till ombud och suppleanter, i fallande ordning efter antalet röster. Resultatet redovisas på a-kassans hemsida.