Hur nomineras ombud till Föreningsstämman?

Rätten för arbetslöshetskassans medlemmar att besluta i arbetslöshetskassans angelägenheter utövas vid föreningsstämma genom valda ombud. Inför ordinarie föreningsstämma ska det väljas arton (18) ombud och sex (6) suppleanter för dessa ombud.

Ledarnas arbetslöshetskassa har en valkrets som omfattar alla medlemmar i Ledarnas arbetslöshetskassa. Alla medlemmar kan nominera ombud och suppleanter. Detta sker genom att medlemmarna skickar förslag till arbetslöshetskassan.