Nominering till styrelse för kommande mandatperiod

Inför stämman vill valberedningen ha in nomineringar till styrelse för kommande mandatperiod.
Nominera:

  • 4 styrelseledamöter
  • 2 suppleanter
  • 1 revisor
  • 1 revisorssuppleant

Både den som nominerar och den som blir nominerad måste vara medlem i Ledarnas a-kassa. Uppge namn, personnummer, och branschförening eller yrke på den person som ni vill nominera samt namn och personnummer på den som sänder in nomineringen. Den som nomineras ska vara tillfrågad och ha accepterat nomineringen. Glöm inte att ange även kontaktuppgifter till den som nomineras, telefonnummer och mailadress.

Nomineringar ska vara valberedningen tillhanda senast den 29 februari till stamma2020@ledarnasakassa.se alternativt via brev till Ledarnas a-kassa, Box 12 110, 102 23 Stockholm.