Om cookies

Den 1 juli 2011 förändrades lagen om elektronisk kommunikation (2003:389). Det innebär att du som besöker en webbplats aktivt kan behöva samtycka till att webbplatsen använder så kallade cookies, kakor. Vissa cookies är nödvändiga för att ledarnasakassa.se ska fungera och de har redan sparats temporärt på din dator och försvinner när du stänger din webbläsare. På denna webbplats används även cookies för att du som besökare ska få en bättre användarupplevelse. Du behöver därför tillåta lagring av cookies på din dator för att kunna använda webbplatsen på det sätt vi avsett.


Bli medlem!

Låg medlemsavgift! Medlemsavgiften är bara 93 kronor per månad.

Läs mer här

Arbetslös?

Viktig information för dig som är arbetslös.

Läs mer här

Mina sidor

Nu kan du logga in på Mina sidor med e-legitimation.

Läs mer här

Steg-för-steg

Hur du går tillväga för att ansöka om arbetslöshetsersättning.

Läs mer här

Hitta rätt blankett

Här har vi samlat våra blanketter.

Läs mer här

Bli medlem i Ledarnas arbetslöshetskassa

Ledarnas arbetslöshetskassa är en arbetslöshetskassa för dig som är chef, har en ledande befattning eller driver eget företag. Eftersom vi är bra på chefers anställningsvillkor ser vi till att du får rätt ersättning! Vi är snabba, effektiva och med en organisation som alltid gör sitt yttersta för dig oavsett om du är anställd eller har egen verksamhet. Läs mer här

Hos oss får du alltid personlig service

Du är välkommen att ringa till oss under vår telefontid. Mån-fre 9-12 samt tis och tor 13-14. Läs mer här


Senaste från Ledarnas arbetslöshetskassa

Höjning av medlemsavgift från januari 2016

Från och med januari 2016 höjer Ledarnas arbetslöshetskassa medlemsavgiften till 115 kronor per månad. Anledningen till höjningen av medlemsavgiften är det höjda dagpenningtaket som gäller från och med den 7 september i år. Dagpenningen höjdes då från 680 till 910 kronor. I och med höjningen har medeldagpenningen för våra medlemmar ökat markant.

Hur påverkar då en höjning av dagpenningtaket våra kostnader? Varje månad betalar vi något som kallas för finansieringsavgift till staten. Finansieringsavgiften motsvarar 131 procent av den månadsvis utbetalade dagpenningen enligt inkomstbortfallsförsäkringen delat med tolv. Finansieringsavgiften är lagstadgad och regleras i lagen om arbetslöshetskassor.

Höjningen av dagpenningtaket har således medfört att finansieringsavgiften ökat med ungefär 1,5 miljoner kronor per månad. Enligt våra beräkningar kommer vi att betala ca 90 miljoner till staten i finansieringsavgift 2016. För att kunna säkerställa att nuvarande servicenivå bibehålls behöver vi därför höja medlemsavgiften.

Läs mer

Snabbare utbetalning av arbetslöshetsersättning

Från och med vecka 42 kan du som använder Mina sidor deklarera dina kassakort på måndagkvällen och får ersättning utbetalad på torsdagen samma vecka.

Det innebär att du på måndagen den 12 oktober kan deklarera kassakorten för veckorna 40 och 41, perioden 28 september till och med 11 oktober, och få din utbetalning redan torsdagen den 15 oktober.

 

Ny hantering Tidigare hantering

Kassakort för vecka 40 och 41 utbetalas på torsdagen under vecka 42 om kassakorten redovisats och signerats senast måndagen vecka 42.

Kassakort för vecka 40 och 41 hade tidigast kunnat utbetalas på torsdagen under vecka 43 även om kassakortet redovisats och signerats på måndagen under vecka 42.

 

Huvudskälet till ändringen är att förbättra servicen för arbetssökande medlemmar men också att det först nu blivit tekniskt möjligt att genomföra snabbare utbetalningar.

 

Att tänka på

  • Om du inte hinner redovisa kassakorten för vecka 40 och 41 under måndagen kommer utbetalningen att göras torsdagen under vecka 43 på samma sätt som tidigare
  • Du måste fortfarande redovisa två veckor åt gången på kassakorten
  • Det är fortfarande viktigt att du noga kontrollerar att du lämnar korrekta uppgifter på kassakortet och att du redovisar alla dagar
  • Du kommer inte att se din utbetalning för kommande ersättning i Mina sidor förrän tidigast på tisdagkvällen efter att utbetalningskörningen är gjord. Tidigare gjorde körningen på fredagskvällen och det gick att se kommande utbetalningar på lördagen

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss.

Läs mer

Höjt a-kassetak från 7 september 2015

Den 16 juni röstade riksdagen ja till att höja ersättningen för arbetslösa. Det innebär att den som tjänar 25 000 kronor i månaden kan få ut 80 procent av lönen från a-kassan under de 100 första ersättningsdagarna. Här följer en sammanställning av de regeländringar som träder ikraft från den 7 september 2015.

Läs mer

Från och med 7 september 2015 gäller att högsta dagpenning är 910 kronor under de 100 första dagarna i ersättningsperioden. Efter dag 100 är den högsta dagpenningen 760 kronor. Den lägsta dagpenningen för den som arbetat heltid under ramtiden höjs till 365 kronor.

De nya ersättningsnivåerna gäller ersättningsdagar från och med den 7 september, vecka 37. 

Du behöver inte ansöka om någon uppräkning av din arbetslöshetskassa. Om du har rätt till en högre dagpenning kommer en automatisk uppräkning av din ersättning att göras. 

Ersättning från a-kassan enligt det nya förslaget finns i nedanstående tabell. Efter ersättningsdag 300 blir ersättningsnivån 65 % på samma sätt som idag. 

 


 Dag 1-100


 Dag 101-200


 Dag 201-300

Högsta dagpenning

 910 kr

 760 kr

 760 kr

A-kassa per månadräknat på 22 dagar

 20 020 kr

 16 720 kr

 16 720 kr

Tidigare lön per månad som behövs

 25 025 kr eller  högre

 20 900 kr eller  högre

 23 885 kr eller  högre

Procent av tidigare lön

 80 %

 80 %

 70 %

  

För dig som inte tidigare haft ersättning

Om du har haft en inkomst som ger dig rätt till en högre ersättning från och med den 7 september och har ett kassakort som gäller för veckorna 36 och 37 kommer du att få den högre ersättningen för vecka 37 och den tidigare ersättningsnivån för vecka 36.

För dig som har en pågående ersättningsperiod

Om du har en pågående ersättningsperiod och en inkomst som ger rätt till en högre dagpenning kommer dagpenningen automatiskt att höjas från och med den utbetalning som innefattar vecka 37/2015.

Dagpenning över 760 kronor och upp till 910 kronor utbetalas dock bara under de 100 första ersättningsdagarna i en ersättningsperiod. Om du redan fått fler än 100 ersättningsdagar utbetalade kan det betyda att du kommer att få 760 kronor per dag trots att du haft en genomsnittlig inkomst som ger rätt till en högre dagpenning.

För dig som får aktivitetsstöd utbetalat från Försäkringskassan

Den höjda ersättningen i arbetslöshetsförsäkringen omfattar även det aktivitetsstöd som lämnas till personer som uppfyller villkoren för rätt till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen.

För dig som inte varit medlem i ett år vid tidpunkten för ansökan om arbetslöshetsersättning

För dig som ännu inte uppfyllt medlemsvillkoret; att du ska ha varit medlem i minst ett år för att ha rätt till arbetslöshetsersättning enligt inkomstbortfallsförsäkringen; höjs taket för dagpenning från 320 kronor till 365 kronor för den som arbetat heltid under ramtiden.

Bisyssla

Nytt gränsvärde för personer med en bisyssla är 2190 kr (tidigare 1920 kr). Du kan läsa mer om kriterierna för godkänd bisyssla här.

Begränsad verksamhet

Taket för inkomst för företag som omfattas av 17/10 regeln ändras till 2 730 kr per vecka. Du kan läsa mer om förutsättningarna för begränsad verksamhet här.

Om du har några frågor kan du kontakta oss.