Vem kan bli medlem

Om något nedan överensstämmer med din nuvarande eller senaste anställning kan du ansöka om medlemskap hos oss.

  • Du har en chefsroll
  • Du leder egen personal, oavsett din titel eller nivå
  • Du har verksamhetsansvar som motsvarar andra chefers, men utan personalansvar
  • Du är egenföretagare
  • Du är familjemedlem till en företagare och du arbetar själv i verksamheten
  • Du är befäl inom sjöfarten, luftfarten, räddningstjänsten, polisen och försvaret och andra befälsområden

Bli medlem!

Prisvärd försäkring

Ett medlemskap kostar 150 kr per månad. Efter skatteavdrag endast 112 kr per månad. 

Snabb service

Vi svarar i snitt inom 30 sekunder på samtal. Du kan logga in och följa ditt pågående ärende.

Bred kunskap

Vi har stor erfarenhet av ärenden för både anställda i ledande befattning och dem som driver eget företag.

Om medlemskapet

Arbetslöshetsförsäkringen är en omställningsförsäkring som kan ge dig ekonomiskt stöd under tiden du letar efter ett nytt arbete. Som medlem är du försäkrad.

Det är Sveriges Riksdag som beslutar om Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Alla akassor är bundna att följa denna lag och villkoren i den.

Som medlem i akassan får du hjälp och stöd att förstå lagstiftningen och vad som gäller för dig just i den situation du är när du ansöker om arbetslöshetsersättning.

Handläggarna på Ledarnas akassa är bra på anställningsvillkoren för chefer, ledare och egna företagare och ser till att du får rätt ersättning. Vi gör vårt yttersta för dig, oavsett om du är anställd eller har egen verksamhet.