Arbetsgivare 

Arbetsgivarintyg vid korttidspermittering

Så här redovisar arbetsgivare tid med korttidspermittering på arbetsgivarintygen.

  • Fyll i ett intyg för varje grad av sysselsättning - Om permitteringsgraden har ändrats under permitteringstiden behöver du utfärda ett separat intyg för varje nivå.
  • Fyll i den faktiskt arbetade tiden - Om den anställde varit permitterad på 40% ska arbete motsvarande 60% redovisas. Frånvaro på grund av permitteringen tas inte med.
  • Fyll i den lön som utbetalas - Den lön som ska redovisas är den som utbetalas exklusive permitteringsstödet.
  • Punkt 14 Övriga upplysningar - Redovisa att anställningen omfattas av korttidspermittering som du ansökt om stöd för hos Tillväxtverket.

Arbetsgivarintyg 

Enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring är en arbetsgivare skyldig att på begäran utfärda ett arbetsgivarintyg till den som avslutat sin anställning. Intyget är nödvändigt för att akassan ska kunna fastställa både rätten till arbetslöshetsersättning och ersättningens storlek. 

Arbetsgivarintyg.nu 

Med akassornas e-tjänst kan arbetsgivare skicka digitala intyg antingen via ett digitalt formulär eller från sitt lönesystem.

För att använda e-tjänsten arbetsgivarintyg behöver arbetsgivaren skapa ett konto. Det görs här.