Bli medlem!

Låg medlemsavgift! Medlemsavgiften är bara 93 kronor per månad.

Läs mer här

Arbetslös?

Viktig information för dig som är arbetslös.

Läs mer här

Internetkassan

Skaffa ett konto på Internetkassan.

Läs mer här

Steg-för-steg

Hur du går tillväga för att ansöka om arbetslöshetsersättning.

Läs mer här

Hitta rätt blankett

Här har vi samlat våra blanketter.

Läs mer här

Hos oss får du alltid personlig service

Du är välkommen att ringa till oss under vår telefontid. Mån-fre 9-12 samt tis och tor 13-14. Läs mer här

Välj autogiro

Du kan vällja att betala din medlemsavgift med autogiro. Läs mer här


Senaste från Ledarnas arbetslöshetskassa

Öppettider under påsk

Torsdag den 17 april har kontoret öppet till och med kl. 12. Vi har telefontid som vanligt mellan kl. 9-12.

Fredag den 18 april och måndag den 21 april har kontoret stängt.

Läs mer

Avvikande utbetalningsdatum

Kassakort som registreras av a-kassan senast 17/4 utbetalas 25/4.

Kassakort som registreras av a-kassan senast 25/4 utbetalas 2/5.

Kassakort som registreras av a-kassan senast 23/5 utbetalas 30/5.

Kassakort som registreras av a-kassan senast 5/6 utbetalas 12/6.

Kassakort som registreras av a-kassan senast 19/6 utbetalas 26/6.

Läs mer

Information till alla medlemmar

Ledarnas arbetslöshetskassa har ordinarie föreningsstämma den 27 maj 2014. Alla medlemmar har fått nominera ombud till stämman.

Valberedningen som är vald av förra föreningsstämman har att utifrån inkomna nomineringar förbereda förslag till val av ombud och suppleanter.

Valberedningen ska så långt det är möjligt ta fram förslag som speglar medlemskårens sammansättning.

Styrelsen har beslutat att valkretsmötet, det vill säga när ombuden ska väljas, ska ske på Ledarnas arbetslöshetskassas hemsida.

Under vecka 15 kan du som medlem rösta på vilka personer du vill ska företräda dig som ombud på stämman. Valet av ombud och suppleanter gäller sedan fram till nästa ordinarie föreningsstämma.

Röstningen kommer att ske via Ledarnas arbetslöshetskassas hemsida. Du kommer ha möjlighet att begära ett personligt lösenord direkt från hemsidan som skickas till den e-postadress du anger. Därefter kan du logga in på den portal för föreningsstämman som kommer att finnas på hemsidan och där har du möjlighet att rösta. 

Frågor kan ställas per e-post till stamma2014@ledarnasakassa.se.

Läs mer

Elektroniskt valkretsmöte

Efter den 28 februari 2014 när alla nomineringar kommit in tar valberedningen fram ett förslag till ombud och suppleanter. Alla medlemmar kommer därefter via arbetslöshetskassans hemsida att kunna rösta på den/de man vill se som ombud och suppleanter till föreningsstämman. Information om valkretsmötet/elektronisk röstning sker via arbetslöshetskassans hemsida.

Föreningsstämman

Kallelse till föreningsstämman sker skriftligen till varje ombud samt på arbetslöshetskassans hemsida. Därutöver kan annonsering ske i den eller de tidningar som arbetslöshetskassans styrelse beslutar.

Du kan läsa mer om föreningsstämman på www.ledarnasakassa.se

 

Inför föreningsstämman vill valberedningen även ha in nomineringar på nya styrelseledamöter för kommande period.

Vid stämman kommer en ny styrelse att väljas, fyra (4) styrelseledamöter, två (2) suppleanter, en (1) revisor och två (2) revisorsuppleanter. Även de som nomineras till styrelsen måste vara medlem i Ledarnas arbetslöshetskassa.

Nominering till styrelsen kan ske fram till den 11 april 2014 till stamma2014@ledarnasakassa.se eller via brev till Ledarnas arbetslöshetskassa, Box 12 110, 102 23 Stockholm, att: Anna-Greta Gårding.

Motioner och förslag till föreningsstämman

Motioner och förslag som önskas behandlas av ordinarie föreningsstämma ska ha inkommit till arbetslöshetskassans styrelse senast den 28 februari 2014. Sådan motion eller förslag ska lämnas in skriftligt.

 

Med vänliga hälsningar

Valberedningen för Ledarnas arbetslöshetskassa

Stefan Fjällstedt, sammankallande

Enligt uppdrag