Vem kan bli medlem

Du kan bara vara medlem i en arbetslöshetskassa i taget. Arbetslöshetsförsäkringen medger inte idag medlemskap efter 65 år fyllda (66 år från 2023).

Om något nedan överensstämmer med din nuvarande eller senaste anställning kan du ansöka om medlemskap hos oss.

  • Du har en chefsroll.
  • Du leder egen personal, oavsett din titel eller nivå.
  • Du har verksamhetsansvar som motsvarar andra chefers, men utan personalansvar.
  • Du är egenföretagare.
  • Du är familjemedlem till en egenföretagare och du arbetar själv i verksamheten.
  • Du är befäl inom sjöfarten, luftfarten, räddningstjänsten, polisen och försvaret och andra befälsområden.

Bli medlem

Exempel på vad våra medlemmar arbetar som

Arbetsledare Product manager
Kontorschef Managing Director/VD
Enhetschef Teamleader
Informationschef Ekonomichef
Projektledare Lead architect
Key Account Manager IT chef
Chief Technology Officer Regionchef

Byta till oss från annan a-kassa

Det är inte möjligt att vara medlem i två a-kassor samtidigt. När ditt nuvarande medlemskap är avslutat kan vi bevilja dig medlemskap hos oss. Du kan antingen

  • ge oss fullmakt att sköta övergången från din nuvarande a-kassa

eller

  • så begär du själv utträde från din a-kassa.

Avsluta i så fall medlemskapet per den sista dagen i månaden och ansök om medlemskap hos oss från och med den första dagen i efterföljande månaden så blir det inget avbrott i medlemskapet.

Medlemskap och ersättning

Du kan få rätt till ersättning från den första dagen som du blir medlem. Däremot påverkas storleken på ersättningen av hur länge du har varit medlem.

Du kan räkna ihop din tid som medlem från flera a-kassor, förutsatt att det inte finns något uppehåll mellan medlemskapen.

Medlem kortare tid än tolv månader 

Om du har varit medlem kortare tid än tolv månader kan du få rätt till grundersättning. Ersättningen baseras på hur mycket du har arbetat innan du blev arbetssökande och kan betalas ut som tidigast från och med den dag du fyllt 20 år.

Läs mer här.

Medlem tolv månader eller längre

Har du varit medlem tolv månader eller längre kan du ha rätt till inkomstbaserad ersättning. Den ersättningen är en högre ersättning och baseras på din tidigare inkomst och hur mycket du arbetat.

Läs mer här.

Ingen ersättning

Du har inte rätt till ersättning om du aldrig har arbetat i Sverige eller om du inte har arbetat tillräckligt många timmar för att uppfylla ett arbetsvillkor.

Läs mer här.

 

Hjälpte den här sidan dig?