Åldersgränsen för rätt till arbetslöshetsersättning höjs

Riksdagen har beslutat att höja åldersgränserna i pensionssystemet från och med den 1 januari 2023.

För dig som är medlem i a-kassan innebär det att du kan få ersättning fram till den månad du fyller 66 år, i stället för 65 år vilket är gränsen idag. Höjningen av åldersgränsen i pensionssystemet innebär också att åldern för när medlemskapet i a-kassan upphör automatiskt höjs från 65 år till 66 år. Lagändringen träder i kraft den 1 januari 2023 och förändringen gäller för dem som fyller 65 år under 2023.