Om du blir arbetslös

Ju snabbare du är på att skicka in de underlag och kompletteringar vi begär, desto fortare kan du få ett beslut om ersättning och därmed utbetalning.

Vad ska du göra först? Följ vår steg för steg guide nedan.

Steg för steg

Anmäl dig första arbetslösa dagen

  • Allt börjar med att du anmäler dig din första arbetslösa dag som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Ersättning kan endast betalas ut från det att du är anmäld hos Arbetsförmedlingen. Du kan inte skriva in dig retroaktivt.
    Arbetsförmedlingen skickar uppgift till akassan när du är inskriven hos dem.

  • Anmäld dig också till akassan samma dag genom att skicka en Ansökan om ersättning via vår digitala tjänst Mina Sidor.

  • Har du sagt upp dig själv - fyll då i Egen uppsägning på Mina sidor.

Är du inskriven hos Arbetsförmedlingen utan att vara ersättningsanmäld hos akassan medför att du får rätt till ersättning först från det datum du är det.

Kan du inte använda vår digitala tjänst skickar vi information till dig med vanlig post inom ett par dagar efter att du anmält dig hos Arbetsförmedlingen.

Att-göra-lista

När du skickat din ersättningsansökan till oss får du en Att-göra-lista i Mina sidor där du fyller i alla uppgifter.

Ju snabbare du är på att skicka in underlag och kompletteringar vi behöver, desto fortare kan vi fatta beslut om ersättning.

Du kan skicka dina underlag till oss via Mina sidor och E-tjänster/Ladda upp dokument.

Vad du har gjort tidigare och hur anställningen avslutades påverkar vad du behöver redovisa, se exempel nedan och läs mer här.

Använder du inte vår digitala tjänst Mina sidor - kontakta oss för att få rätt blanketter.

Arbetsgivarintyg

Har du varit anställd måste vi få arbetsgivarintyg som styrker din arbetade tid, frånvaro, inkomst med mera för de tolv senaste månaderna. Har du haft flera anställningar vill vi ha intyg för varje anställning.

  • Om du några månader arbetat mindre än 60 tim på grund av sjukdom, heltidsstudier eller föräldraledighet, ska arbetsgivaren redovisa extra månader bakåt i tiden.
  • Har du arbetat färre månader än tolv, behöver vi intyg för de arbetade månaderna.

Ett anställningsavtal räcker inte. Det måste vara ett så kallat arbetsgivarintyg.

Du behöver kontrollera och godkänna arbetsgivarintygen innan de skickas till oss.

Läs mer här.

Eget företag

Har du haft ett eget företag som din huvudsakliga sysselsättning innan arbetslösheten lämnar du uppgifter om det och du behöver lägga företaget vilande för att ha rätt till ersättning.

Studier

Har du studerat eller planerar att studera jämsides med ersättning behöver vi information om det, läs mer här.

Förtroendeuppdrag

Har du ett förtroendeuppdrag vill vi veta mer om det.

Ersättning från Försäkringskassan

Alla typer av ersättning från Försäkringskassan ska redovisas till oss.

Gjort både och det senaste året

Har du både arbetat och bedrivit verksamhet i eget företag måste du skicka in

  • arbetsgivarintyg och
  • arbetsintyg för företagare

Aktivitetsrapportera till Arbetsförmedlingen

För att få ersättning ska man vara aktivt arbetssökande.

Du gör en plan för ditt arbetssökande med din arbetsförmedlare och ska löpande skicka en aktivitetsrapport till Arbetsförmedlingen.

Du ska skicka in din rapport tidigast den 1:a och senast den 14:e i varje månad. Du kan läsa mer om aktivitetsrapportering här. 

Om du inte sköter ditt arbetssökande eller din aktivitetsrapportering kommer Arbetsförmedlingen meddela oss, vilket kan påverka din ersättning, läs mer här.

Tidrapportera till akassan och få ett beslut

Vi kan inte fatta beslut om ersättning innan vi har fått dina första tidrapporter.

Kontrollera också att du gjort allt på din Att-göra-lista i Mina sidor. Begär vi kompletteringar från dig kan vi inte fatta beslut innan vi har fått dem från dig.

När vår utredning är klar får du ett beslut via Mina sidor om du rapporterar digitalt eller vanlig postgång.

Tidrapport senast måndag kväll

Du rapporterar måndag till söndag vecka för vecka. Du kan inte rapportera i förväg utan tidigast söndag kväll och senast måndag kväll.

Använd Mina sidor för att fylla i dina tidrapporter. Viktigt att du rapporterar i kronologisk ordning.

Om du inte kan använda vår digitala tjänst, kontakta oss så skickar vi kassakort med vanlig postgång.

Utbetalning och karens

Så fort vi fått alla underlag vi begärt från dig och dina första tidrapporter kan vi utreda och fatta beslut om ersättning.

När ersättning beviljats kan du få din första utbetalning. Utbetalningar görs varje vecka på torsdagar, förutsatt att vi har fått din tidrapport senast måndag kväll i samma vecka.

När helgdagar infaller på vardagar kan utbetalningsdagen ändras tillfälligt. Om så sker informerar vi om det på vår hemsida.

Ersättningsperiod börjar med karens

De två första dagarna i en ersättningsperiod är karensdagar. Det är en slags självriskdagar som man inte får någon ersättning för.

Dagarna räknas dock inte av från ersättningsperioden.

Vilket bankkonto ska ersättningen betalas till

Söker du ersättning ska du också anmäla vilket bankkonto du vill ha din ersättning utbetald till.

Du gör det via Swedbanks kontoregister. Det fungerar även om du inte är kund i Swedbank.

Om du inte anmäler ett konto kommer du att få en utbetalningsavi skickad till dig med vanlig postgång.

Inkomstförsäkring

Det är ditt fackförbund som administrerar inkomstförsäkringen. Vänd dig dit för att få veta hur det fungerar och vilka villkoren är.

Grunden för att kunna teckna en inkomstförsäkring är att du har ett medlemskap i en akassa.

Du kan också läsa mer här.

Skicka handlingar till oss

Snabbaste sättet att skicka handlingar till oss är genom att ladda upp dem via Mina sidor.

Om du väljer att posta dem till oss är adressen:

Ledarnas arbetslöshetskassa
FE 27
930 88 ARJEPLOG

Villkor och regler - du bör läsa igenom dem

Här kan du läsa mer om villkoren i arbetslöshetsförsäkringen och vad som gäller när du är arbetslös.