Villkor och regler

Akassornas verksamhet styrs av lagar och regler upprättade av riksdag och regering. De ligger till grund för våra beslut och hur din arbetslöshetsersättning påverkas.

Vanliga frågor

Kan jag studera under min arbetslöshet? Läs mer här.

Jag har fått ett deltidsarbete. Hur påverkar det min ersättning? Läs mer här

Jag har eget företag. Vad gäller då? Läs mer här

Gällande lagstiftning och regler

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens hemsida finns lagar, förordningar, föreskrifter och viss rättspraxis uppdelade efter område.

Om du vill ta del av lagstiftningarna i sin helhet gör du det enklast på Riksdagens hemsida.

Lagen om arbetslöshetsförsäkring

Lagen om arbetslöshetskassor

Förvaltningslagen