Kvalifikationstid

För att ha rätt till ersättning måste du uppfylla arbetsvillkoret inom tolv månader. Denna tidsperiod kallas kvalifikationstid och beräknas ett år bakåt från den dag du anmäler dig som arbetssökande.

I vissa fall är det möjligt att förlänga tidsperioden genom så kallad överhoppningsbar tid, förutsatt att du varit förhindrad att arbeta om du varit sjuk, studerat eller varit föräldraledig. Om så varit fallet förlängs kvalifikationstiden med den överhoppningsbara tiden, läs mer här.