Karensdagar

En ersättningsperiod inleds alltid med två obligatoriska karensdagar, men dras inte från själva ersättningsperioden om 300 dagar. Karensdagarna börjar räknas först när du börjat skicka tidrapporter till oss.

  • Karensdagar ska vara helt arbetslösa dagar
  • Karensdagar får du ingen ersättning för
  • Karensdagarna dras alltid i början av perioden
  • Karensdagarna ska uppfyllas inom en sammanhängande tid om tolv månader

Avstängningsdagar

Karensdagar och avstängningsdagar är två skilda saker. Om man har sagt upp sig själv och på så sätt orsakat sin arbetslöshet, riskerar man att bli avstängd i 45 ersättningsdagar. Det är avstängningsdagar. Därefter ska de två obligatoriska karensdagarna uppfyllas innan ersättning kan betalas ut.