Arbetslöshetsersättning

Alla som arbetar eller har arbetat i Sverige har rätt till ersättning om man blir arbetslös. För att få ersättning finns det villkor du måste uppfylla.