Arbete utomlands

Här hittar du viktig information för dig som har arbetat eller ska arbeta utanför Sverige. Det finns olika regler beroende på om arbetet utförts inom EU/EES eller utanför.