Bli medlem efter utlandsarbete

Arbetet i ett EU/EES-land eller Schweiz upphör

När du återvänder till Sverige ska din inträdesansökan skickas till den akassa vars verksamhetsområde närmast motsvarar den sysselsättning du hade i det land du lämnade.

Bli medlem omgående i en akassa i Sverige när arbetet inom EU/EES eller Schweiz har upphört. Vänta inte på intyg från det tidigare arbetslandet. Det viktigaste är att det inte blir glapp i försäkringsperioderna.

Om ditt arbete som chef/ledare kommer att upphöra bör du tänka på följande när du ansöker om medlemskap hos oss.

 • Oavsett om du är bosatt i Sverige eller planerar att återvända hit, är det viktigt att du omgående kontaktar oss för vägledning.
 • Skriv in dig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen i Sverige din första arbetslösa dag. Att vara anmäld som arbetssökande är en förutsättning för att kunna beviljas arbetslöshetsersättning.
 • Ansök om medlemskap i akassan snarast för att undvika glapp i din arbetslöshetsförsäkring. Det gör du enkelt via Bli medlem. Saknar du svenskt personnummer eller BankID, men har ett samordningsnummer fyller du i blanketten Ansökan om medlemskap och skickar till oss.

  Observera att i de flesta EU/EES-länder och Schweiz slutar du att omfattas av arbetslöshetsförsäkringen samma dag som anställningen upphör, så det är viktigt att du omgående ansöker om nytt medlemskap i en akassa i bosättningslandet.
 • Vi kan bevilja dig medlemskap tidigast från och med den första dagen i den månad som vi tar emot din ansökan om medlemskap. Det går alltså inte att få inträde retroaktivt.

Om du har fått nytt arbete i Sverige

Har du börjat arbeta i Sverige direkt efter utlandsarbetet räcker det med att du ansöker om medlemskap. Vi behöver inga handlingar från det tidigare arbetslandet. Däremot behöver vi uppgift om vem som är din svenska arbetsgivare och en bekräftelse från dig att du har påbörjat din anställning. Du gör detta genom att fylla i ansökan om medlemskap via vår digitala tjänst Bli medlem.

Saknar du svenskt personnummer eller BankID, men har ett samordningsnummer fyller du i blanketten Ansökan om medlemskap och skickar till oss.

Om du är arbetslös i Sverige

Registrera dig hos Arbetsförmedlingen snarast, då det är från detta datum som vi tidigast kan pröva din ersättningsrätt. Det går inte att registrera sig retroaktivt hos Arbetsförmedlingen. För att ansöka om arbetslöshetsersättning behöver du göra följande.

 • Bli medlem i akassan.
 • Skriva in dig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag eller så snart som möjligt.
 • Ansöka om ersättning via Mina sidor eller genom att fylla i och skicka till oss din Anmälan om arbetslöshet.
 • Fylla i och skicka till oss blanketten Underlag för fastställande av bosättningsstat.
 • Har du redan erhållit Intyg PDU1 från tidigare försäkringsland, bilägg denna i din ansökan.

När du ansökt om ersättning kommer vi att skicka brev till dig med ytterligare information om vad vi behöver för att kunna behandla ditt ersättningsärende. När vi har alla uppgifter kommer vi att kontakta tidigare försäkringsland/akassa elektroniskt och begära dina försäkringsuppgifter för prövning av sammanläggning av försäkringsperioder.