Arbete utanför EU/EES-länderna och Schweiz

Arbete som utförts utanför EU/EES-länderna och Schweiz kan som regel inte ligga till grund för arbetslöshetsersättning i Sverige.

Det finns några undantag då du ska fortsätta att vara medlem i akassan i Sverige. Det är om du

  • arbetar för arbetsgivare med säte i Sverige och lön utbetalas från Sverige.

  • tjänstgör vid svenska försvarsmaktens utlandsstyrka.

  • arbetar med biståndsarbete som Sida eller någon annan svensk statlig myndighet som bekostar lönen för.

  • är medföljande till partner med svensk arbetsgivare och lön som betalas från Sverige.

Kontakta oss för mer information.