Söka arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz

Har du varit arbetslös på heltid i minst fyra veckor kan du ansöka om att få ta med din svenska arbetslöshetsersättning utomlands under tre månader för att söka arbete i något av dessa länder. Detta kallas för att göra en Sökanderesa U2 till annat EU/EES land.

För att det ska vara möjligt måste du

  • meddela Arbetsförmedlingen.

  • i god tid ansöka om och beviljas ett Intyg U2 från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF).

  • registrera dig hos Arbetsförmedlingen i det land du söker arbete i och överlämna Intyg U2 till dem.

Om du inte hittar något arbete måste du vara tillbaka i Sverige innan ditt beviljade Intyg U2 går ut för att kunna fortsätta få arbetslöshetsersättning.