Har nytt arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz

Får du arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz är huvudregeln att du omfattas av lagstiftningen och arbetslöshetsskyddet i det land du arbetar i.

I vissa fall behöver du dock kontakta Försäkringskassan, som avgör vilket lands försäkring du ska tillhöra. Det kan till exempel vara om du

  • arbetar i två eller flera EU/EES-länder, men är bosatt i Sverige.
  • deltidsarbetar i annat EU/EES-land.
  • är utsänd av svensk arbetsgivare för arbete i annat land.
  • är offentligt anställd på uppdrag.
  • arbetar på fartyg eller oljerigg.

Läs mer hos Försäkringskassan.

Obligatorisk försäkring för de flesta

I de flesta EU/EES-länder blir man automatiskt arbetslöshetsförsäkrad från den dagen man börjar arbeta. Du måste själv ta reda på vad som gäller i det land du ska arbeta i.

Länder där du måste ansöka om att gå med i akassan

Länder där du aktivt måste ansöka om medlemskap i akassan för att omfattas av deras försäkring är

  • Danmark
  • Sverige
  • Finland

Vi rekommenderar att du blir medlem i en finsk eller dansk akassa så snart du börjar arbeta i någon av länderna. Fortsätt att vara medlem i Ledarnas akassa tills dess du påbörjat din nya anställning. Avsluta medlemskapet hos oss när du vet att du är medlem i den nya akassan.

Det är viktigt att det inte blir något uppehåll i din arbetslöshetsförsäkring när du byter arbetsland. Därför ska du först kontrollera att du tillhör försäkringen i det land du ska arbeta i innan du avslutar ditt medlemskap hos oss. Om du har en svensk arbetsgivare ska du kontrollera med arbetsgivaren vad som gäller, för det kan finnas undantag om man är utsänd personal med Intyg A1 från Försäkringskassan. Då ska man ska kvarstå i sin försäkring i Sverige.

Du avslutar ditt medlemskap hos oss genom att logga in på Mitt medlemskap.

Saknar du svenskt personnummer eller BankID, men har ett samordningsnummer fyller du istället i blanketten Utträdesansökan och skickar till oss.