Ersättningens storlek

Storleken på din ersättning beror framförallt på om du får grundersättning eller inkomstbaserad ersättning. Ersättning betalas ut som mest för fem dagar per vecka. 

Hur stor ersättning du får per dag beror på

om du har rätt till grundersättning eller inkomstbaserad ersättning.

hur många timmar du arbetat i genomsnitt per vecka under din kvalifikationstid.

din genomsnittliga inkomst per dag under din kvalifikationstid.

För närvarande är den högsta ersättningen du kan få genom arbetslöshetsförsäkringen 1 200 kr per dag de 100 första ersättningsdagarna och därefter 1 000 kr per dag de efterföljande 200 ersättningsdagarna. Ersättningsnivån regleras i förordningen om arbetslöshetsförsäkring

Inkomstförsäkring

En extra inkomstförsäkring är något du tecknar hos ditt fackförbund. Villkoren skiljer sig mellan olika fackförbund. För att kunna teckna inkomstförsäkringen måste du vara medlem i en akassa.

Ersättningen från inkomstförsäkringen grundas på vårt beslut om arbetslöshetsersättning, men det är inte vi som administrerar eller betalar ut den. För att få din extra inkomstförsäkring utbetalad behöver du ansöka om den via den organisation som betalar ut den. För de som är medlemmar i fackförbundet Ledarna är det till exempel Bliwa som är administrerar inkomstförsäkringen. Är du osäker - kontakta ditt fackförbund. 

Har du sagt upp dig själv och därmed blivit avstängd från arbetslöshetsersättning gäller inte de flesta inkomstförsäkringar. Kontakta ditt fackförbund om vad som gäller hos dem.

Räkna ut din ersättning

kr/mån
Första 2 dagarna
0 kr
Dag 1-100
X2 kr
Dag 101-200
X3 kr
Dag 201-300*
X4 kr

Uppgifter om ersättning som lämnas ovan gäller förutsatt att du uppfyllt medlemsvillkoret dvs. ha varit medlem i som minst tolv månader i en a-kassa.