Väntetid ersättning

Väntetid är antalet veckor från den första veckan akassan har tagit emot en ny tidrapport till den vecka som akassan gör den första utbetalningen.


Det är Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, som har definierat vad väntetid är och hur den beräknas. På IAF:s hemsida under Statistik finns uppgift om respektive akassas väntetider. Här följer några punkter om väntetid.

I väntetid ingår endast de som är nya ersättningstagare

I normalfallet tar det längre tid att handlägga ett nytt ärende (förstagångsprövning) än ett ärende där personen fortsätter på en tidigare beviljad ersättningsperiod (nyprövning). Det beror på att det oftast behövs fler uppgifter för att handlägga ett nytt ärende.

Endast ärenden där ersättning beviljats ingår

IAF saknar fullständiga uppgifter om akassornas interna handläggning, men har tillgång till uppgifter om inskickade tidrapporter och utbetald arbetslöshetsersättning. Det betyder att ärenden där akassorna har avslagit ansökan om ersättning inte ingår i statistiken.

Väntetiden redovisas i veckor

Väntetiden redovisas i antal veckor mellan ansökningsveckan och den vecka där ersättningen betalades ut. Arbetslöshetsförsäkringen är en veckoförsäkring, där en person söker ersättning genom att lämna in en tidrapport för en viss vecka. Ersättningen betalas också vanligtvis ut en gång per vecka.

Väntetiden mäts som medianvärdet

IAF redovisar medianvärdet samt den första och tredje kvartilen av väntetiderna för de personer som fått ersättning från respektive arbetslöshetskassa samt för samtliga ersättningstagare.

Exempel

En sökande anmäler sig på Arbetsförmedlingen och söker ersättning som beviljas från och med vecka 3, 2023. Utbetalningen sker vecka 12, 2023. Tidrapporten avseende vecka 3 skickas in i vecka 5. Väntetiden blir 12 – 5 det vill säga 7 veckor. Den sökande räknas med i statistiken för mars 2023, eftersom vecka 10 är första utbetalningsveckan i mars 2023.

Foto, Norwood Themes, unsplash.com