Ersättningsperiod

En ersättningsperiod är 300 dagar. Varje ersättningsperiod inleds med två karensdagar. Du kan som mest få ersättning för fem dagar per vecka. Har du barn under 18 år kan du få ytterligare 150 ersättningsdagar.

Antal dagar i en ersättningsperiod

En ersättningsperiod är 300 dagar. Dagar du får ersättning för räknas av från ersättningsperioden.

Dagar du inte får ersättning för dras inte av från ersättningsperioden, till exempel om du arbetar, är sjuk eller föräldraledig eller fyller i att du inte kan söka arbete.

Förälder till barn under 18 år

Har du barn under 18 år när dina 300 dagar är slut får du 150 ytterligare ersättningsdagar. Vi får uppgift om detta från Försäkringskassan så du behöver inte anmäla det till oss. Ersättningsperioden förlängs automatiskt när 300 dagar har betalats ut.

Karensdagar

Alla ersättningsperioder inleds med två obligatoriska karensdagar i början av perioden, men dras inte från själva ersättningsperioden om 300 dagar. Karensdagarna börjar räknas först när du börjat tidrapportera till oss.

Avstängningsdagar

Karensdagar och avstängningsdagar är två skilda saker. Om du har sagt upp dig själv och på så sätt orsakat din arbetslöshet, riskerar du att bli avstängd i 45 ersättningsdagar. Det är avstängningsdagar. Därefter ska de två obligatoriska karensdagarna uppfyllas innan ersättning kan betalas ut.

När dagarna tar slut

När det är 50 dagar kvar av ersättningsperioden prövar vi om du uppfyller ett nytt arbetsvillkor, läs om villkoret här. Uppfyller du arbetsvillkoret har du rätt till ännu en ersättningsperiod som inleds med två karensdagar.

Om du inte uppfyller villkoret ska du kontakta Arbetsförmedlingen som utreder om du kan delta i Jobb- och utvecklingsgarantin och få ersättning från Försäkringskassan istället. Det är viktigt att du fortsätter vara medlem i akassan, annars sänks ersättningsnivån från Försäkringskassan.

Ny period eller samma som tidigare

Har du ett avbrott i din arbetslöshet som är kortare än tolv månader fortsätter du på samma ersättningsperiod som du tidigare påbörjat.

Är avbrottet från ersättningen längre än tolv månader beror det på anledningen till avbrottet om du fortsätter på samma period eller om du måste uppfylla villkoren på nytt för att ha rätt till ersättning. För att få fortsätta på samma period måste avbrottet bestå av så kallad överhoppningsbar tid, till exempel sjukdom eller föräldraledighet.

Om du arbetar deltid

Om du arbetar deltid och kombinerar arbetslöshetsersättning med arbete har du rätt till ersättning för den tid du är arbetslös per vecka. Du kan kombinera arbete och arbetslöshetsersättning under max 60 veckor inom en ersättningsperiod. Mer om det här.

Även semester räknas som arbetad tid.