Arbetsgivarintyg

För att få arbetslöshetsersättning ska man ha arbetat. För att kunna ta beslut om din ersättning behöver vi få in arbetsgivarintyg, som du begär att få av din arbetsgivare. Många blandar ihop arbetsgivarintyg och anställningsbevis, det är dock två helt skilda intyg.

Begära arbetsgivarintyg

Det finns olika sätt att begära arbetsgivarintyg. Ett sätt är via Mina sidor. Din begäran går iväg digitalt när du fyllt i arbetsgivare och den period du vill ha intyget för. Om löneadministratören svarar digitalt kommer arbetsgivarintyget in i Mina sidor under Nytt arbetsgivarintyg.

Senaste tolv månaderna

Arbetsgivarintyget ska redovisa minst de senaste 12 månaderna som du har arbetat före arbetslösheten och det kan tidigast begäras efter sista arbetade dagen.

  • Om du några månader arbetat mindre än 60 timmar på grund av sjukdom, heltidsstudier eller föräldraledighet, ska arbetsgivaren redovisa motsvarande extra månader bakåt i tiden.
  • Har du arbetat färre månader än tolv, behöver vi intyg för de arbetade månaderna.

Problem att få arbetsgivarintyg

Arbetsgivare är skyldiga enligt lag att fylla i arbetsgivarintyg och kan även skicka det digitalt via arbetsgivarintyg.nu. Du kan vända dig till ditt fackliga ombud om du behöver hjälp med att få det. Vi kan också hjälpa till om det skulle behövas.

Godkänna och skicka intyg till a-kassan 

Om du har fått arbetsgivarintyget digitalt via arbetsgivarintyg.nu kommer du att se det på Mina sidor under rubriken "Nya arbetsgivarintyg" (se bild nedan). 

 

Du behöver kontrollera att uppgifterna stämmer på arbetsgivarintyget. Godkänn endast om alla uppgifter är korrekta. Om intyget innehåller några felaktiga uppgifter behöver du begära ett nytt intyg. När du väl godkänt och signerat intyget blir det synligt för handläggare på a-kassan.

Uppgifter som behövs

Viktiga uppgifter för vår beräkning av ersättning och som framgår av arbetsgivarintyget är bland annat hur mycket du arbetat, din lön, varför anställningen upphörde, frånvaro såsom sjuk, föräldraledig och om du arbetat extra. Därför är inte ett anställningsbevis godtagbart som underlag.